5 největších chyb lídra aneb Proč týmy přestávají fungovat

Lídra nevytváří to, co dělá, ale to, jaký je.
- Reklama 4 -

Působíte v týmu?

Podnikáte ve strukturálním byznysu?

Jste do značné míry příjmově závislí na lidech, které máte vést, vychovávat, motivovat, budovat, posouvat – a oni zatím stojí?

Je to jejich chyba, nebo Vaše? Pokud Vaše odpověď zní suverénně: „Jejich!“, dovolte ještě doplňující otázku: A opravdu chcete posouvat sebe i svůj příjem? Pak je totiž nutné posouvat i druhé a jejich příjem. To znamená být lídrem.

Když jsme začali připravovat obří workshop Tajemství Obchodu, deset řečníků napříč firmami i obory opakovali jeden svůj povzdech: „Někteří naši lidé nechápou, že lídr není funkce. Lídrem se může přirozeně stát kterýkoli člen týmu. Musí však splnit dvě podmínky: Být druhým tak blízko, aby jim v každém okamžiku pomohl, a současně tak daleko, aby je v každém okamžiku motivoval.“

Jinými slovy: Být lídrem je více o tom, kdo jsi, než co děláš.

Hlavní rozdíl

Hlavní rozdíl mezi úspěšnými lídry a těmi, kteří se přirozenými lídry ne a ne stát, je v tom, že ti první neustále vyhledávají příležitosti, jak druhým pomoci a jak je motivovat, zatímco ti druzí se neustále jen ptají: Co na tom „trhnu“ JÁ?

Jednou z největších kvalit, kterou při Tajemství Obchodu zdůrazníme, je schopnost lídra vybudovat sebedůvěru a sebehodnotu v druhých. A na konferenci si povíme jak. Stejně i to, jak důležité je uvědomit si, že vůbec nejvíce druhé lidi v týmu ovlivňuje chování samotného lídra, a to hlavně jeho chyby.

Možná se pokoušíte být lídrem a děláte chyby. Fajn. Dobrá zpráva: Úspěšného lídra dělá ochota zrevidovat své chyby a už je neopakovat. Stavět se k vlastním chybám čelem znamená zachovat si sebedůvěru – víru v sebe, že jsem schopen si s vlastními chybami poradit, budovat své lepší Já a rozvíjet se. Pak se rozvíjí i tým.

Jak budovat sebevědomí druhých

Následující myšlenky si, prosím, dobře pamatujte:

Lídr je nejdůležitější osobou v týmu. Proč? On nastavuje laťku tím, jak mluví, jedná, reaguje, a hlavně jak každodenně zachází s lidmi.

Členové týmu mají sklon následovat svého lídra. Všimněte si, jak imitují jeho gesta, mimiku, intonaci, posunky, a hlavně jeho způsoby chování k druhým. Jakmile zacházíte s lidmi ve svém týmu laskavě a s respektem, ostatní to mají sklon opakovat. Všichni lidé se nechávají vést příkladem.

Pamatujte si, že laskavé slovo ke komukoli v týmu může toho člověka udělat spokojeným a nabitým na celý den. Naopak zlé, naštvané slovo mu vpije do těla frustraci, strach a nejistotu i déle než na jeden den. Pozor na to.

Kdykoli věnujete raději sekundu navíc tomu, abyste se zamysleli nad dopadem svého jednání, zvyšujete pravděpodobnost, že vytvoříte stejné klima, jako když na květinu zapůsobí jaro – přirozeně se rozvine.

Protože se tématy budování sebe a týmu věnujeme v obou magazínech FC a Business Leaders, připomenu Vám uprostřed týdne jen pět největších chyb, které aspiranti na pozici lídra dělají.

Otočte, prosím, na 2. stránku.

- Reklama 5 -