5 účinných způsobů, jak podpořit ty, kteří jsou nám nejbližší

Přes 40 procent lidí tvrdí, že se čas od času cítí osaměle. V té chvíli nevědí o nikom, komu by mohli důvěřovat, komu se svěřit, kdo by jim pomohl. A přitom nejsou sami. Tedy proč se tak cítí?
- Reklama 4 -

Zní to jako paradox: Jedinou životní konstantou je změna. Ale všichni to známe. Všechny nás potkávají těžší období – tragické ztráty, překvapivé zvraty a rozvraty. Všechny, tedy i nejen nás. A pak ti, kteří při nás stojí, potřebují, abychom pro změnu my stáli při nich. Proto si říkáme „blízcí lidé“.

Nejsme si blízcí nezbytně proto, abychom jeden druhému poskytovali pomoc, radu, řešení, ale abychom nabídli podporu, dodali odvahu. V magazínu FC často píšu, že každý z nás je schopen vyřešit své problémy sám, ne vždy na to ale má sílu, klidnou duši, jasnou mysl.

Podpora je jedním z nejúčinnějších nástrojů proti strachu a stresu. Dává pocit, že v tom nejsme sami. Podporovaní lidé se cítí silnější, jistější, šťastnější. Žijí déle než ti, kteří si připadají trvale osamělí a podléhají svým negativním představám. Pocit, že na nás někomu záleží, že jsme pro někoho důležití, že někdo při nás stojí bez ohledu na to, co jsme zkazili nebo jak se nám povede, rychleji hojí rány a dříve vrací člověka na nohy.

Když jsem aktuálnímu vydání FC dával podtitul „Lvici je jedno, kdo stojí před ní, když ví, kdo stojí za ní“, podpora druhých – ať už v novoročních předsevzetích, nebo celoročních cílech – byla hlavním leitmotivem. Jaké způsoby podpory jsou tedy nejúčinnější?

  1. Buď k dispozici na vyslechnutí

Negace, obavy, chyby – to všechno strašlivě tíží. Člověk se toho potřebuje zbavit a vypovídání se je jedním ze způsobů.

Podstatou schopnosti naslouchat je soustředěná pozornost. Dát druhému najevo, že se o to, co ho trápí zajímáme, že stojíme na jeho straně a nesoudíme ho. Svěřit se není snadné, ale přináší to úlevu.

Jsme-li těmi, kterým se druzí chtějí svěřit, uvědomme si tu poctu. Vyjadřují nám tím svou důvěru. A důvěřovat znamená dát někomu příležitost, aby zranil, a současně doufat, že to neudělá.

Mysleme na to. Otevřít se někomu chce značnou odvahu, zejména když jde o sdílení bolesti, slabosti nebo jakékoli jiné těžkosti.

Uvědom si, že vůbec není snadné se svěřit s něčím, co člověka tíží a pro co si může vysloužit Tvé okamžité opovržení.
  1. Buď k dispozici pro radu

Pozitivní rada má jedno kouzlo. Ukazuje, že z negativní situace vede pozitivní cesta. Samozřejmě, že každý jsme jiný, tudíž to, co je správné podle nás, nemusí být funkční pro druhého. Umožní mu to však začít přemýšlet jinak – konstruktivně. Hledat jiné řešení, když to naše mu nebude vyhovovat.

Žijeme v párovém světě, kde každý problém má své řešení. Důležité je hledat ho. Jen tak je možné ho najít.

  1. Projevuj lásku a loajalitu

Kdo prochází peklem, musí hlavně stále jít. Nezastavovat, jinak se v tom pekle uškvaří. Aby to dokázal, ba vůbec chtěl dokázat, musí být přesvědčen, že si zaslouží víc – že je hoden lásky. Že to, co prožívá, je jen epizoda, která nezhorší, ale naopak utuží váš vztah. V tom spočívá obrovská mentální vzpruha.

Žádného člověka nedefinují problémy, které ho potkávají, ale to, jak se k těm problémům staví. A podobně jak se k jeho problémům staví jeho okolí. Neopustit člověka v nejtěžších časech znamená zasloužit si být po jeho boku i v nejlepších časech.

Mysli na to, že problémy váš vztah, pokud je silný, neoslabí, ale naopak posílí, jen je stačí společně zvládnout.
  1. Stůj při druhém během rozhodovacího procesu

Třemi předchozími postupy pomůžeme k tomu, aby blízký člověk nenazýval to, co je pro něj důležité, pouhým snem, ale přímo plánem. K jeho naplnění je ovšem třeba ještě něco – rozhodnutí.

Možná se rozhodne odejít z pracovního místa. Možná se přestěhovat. Možná přerušit/navázat vztah. Pak potřebuje více než jen vrbu, která ho vyslechne. Potřebuje oporu, která při něm bude stát, a to bez ohledu na průběh i výsledek.

Každé rozhodnutí vyžaduje odvahu. Každé je totiž odmítnutím něčeho. Stát při blízkém zejména v začátcích znamená mít dostatek trpělivosti a nadhledu. Pochopit, že co se nám třeba i dopředu zdá jako špatné, může být pro druhého nejlepší, nejkratší, nejsmysluplnější cestou k poznání.

  1. Buď člověkem, kterému lze důvěřovat

Vztah naplněný důvěrou vytváří nejen ten, kdo důvěřuje, ale hlavně ten, kdo důvěru nezklame. Je tak snadné druhého shodit, zradit, vysmát se tomu, co nedokázal, nad jeho neúspěchem si mýt ruce slovy „já jsem Ti to říkal“, a tak náročné být tím, kdo zůstane, i když celý svět odešel. To je parťák.

Nikdo z nás neztrácí, přijde-li o člověka, který ho dokázal podrazit. Naopak ztratit člověka, který nám byl schopen důvěřovat nebo naši důvěru nezradit, znamená přijít o velký poklad.

Jak si být navzájem oporou a nikdy správného „lva“ neztratit, o tom už v tomto magazínu FC o lvech a lvicích.

© Petr Casanova

- Reklama 5 -