10 základních rozdílů v myšlení úspěšných a neúspěšných lidí

Baví Tě život. Věříš si. Rád vstáváš. Spokojeně usínáš. Těší Tě poznávat, zkoušet i ponaučovat se... Protože v životě hledáš to, co Ti dělá dobře. A co hledáš, to také nacházíš.
- Reklama 4 -

Žák se ptal starého mistra: „Když budu každý den přemýšlet čtyři hodiny o tom, jak bych mohl dosáhnout úspěchu, za jak dlouho úspěchu dosáhnu?“

Mistr se zamyslel: „Asi za deset let.“

Žák s takovou vyhlídkou nebyl spokojený. „A když budu o tom, jak bych mohl dosáhnout úspěchu, přemýšlet každý den OSM hodin, za jak dlouho úspěchu dosáhnu?“

Mistr se znovu zamyslel: „Asi za dvacet let.“

Žák se podivil: „Jak to, že úspěchu dosáhnu dvakrát později, když budu přemýšlení věnovat dvakrát tolik času?“

Dokázali byste žákovi odpovědět?

Pokud ještě ne, na konci tohoto článku to určitě dokážete.

Co dělat jinak?

Jak to, že jedni lidé jsou v životě úspěšní (dosahují toho, co si vytknout) a druzí ne, ačkoli po úspěchu také touží?

Co ti první dělají správně a ti druzí nesprávně?

Dělat to, co mě naplňuje. Dělat to co nejlépe. Vynikat. Mít pozitivní vliv na okolí. A to bez ohledu na obor.

Vždycky jsem si přál, aby tohle zažívalo co nejvíce lidí. Ostatně, proto jsem po magazínu FC, zaměřeném na pozitivní myšlení, přišel ještě s magazínem Business Leaders, zaměřeném na kariéru a podnikání, naplněným obyčejnými lidmi, kteří ve svém oboru budují úspěch. Když se jich ptám, co v sobě změnili, naprosto se shodují. K jakému přístupu přešli? Jaký přístup opustili?

  1. Vítáš změnu versus Bojíš se změny

Celý svět se nepřetržitě pohybuje a proměňuje. Lidé, kteří pochopili podstatu úspěchu (přizpůsobování se změnám, tudíž posouvání se vpřed) to vítají. Ostatně, technologie díky nim zrychlují více než kdy předtím.

Člověk má jen dvě možnosti: Buď přijmout to, co přichází, učit se a adaptovat, nebo se změn bát, odmítat je, skrývat před nimi hlavu do písku.

Hlavně v magazínu Business Leaders upozorňuji na to, co přichází, co k úspěchu potřebujeme pochopit a jak to můžeme využít.

  1. Přemýšlíš z transformační perspektivy versus Přemýšlíš z transakční perspektivy

Definujme si ta slova.

Transformace je přeměna. Kdo přemýšlí transformačně, vidí dál než za konkrétní úspěch. Snaží se uspět proto, že ho úspěch posune do jiné roviny – více si uvěří a bude mít chuť troufnout si na větší výzvy.

Kdo přemýšlí transakčně, chce opakovat stejný úspěch – uzavírat co nejvíce stejných obchodů. Sám ale zůstává na místě. Neroste, není schopen ničeho většího.

Když pracuji se čtenáři, mým cílem je transformační růst. Chcu, aby je každý úspěch motivoval k posunu laťky, aby se nepřestali rozvíjet. Pak rostou nejen oni, ale i jejich osobní spokojenost, potažmo i jejich příjmy (pokud jsou pro ně důležité), protože lépe zpeněží stejný časový úsek.

  1. Když neuspěješ, hledáš chybu v sobě versus Když neuspěješ, hledáš chybu kdekoli jinde

Princip neúspěchu spočívá v neschopnosti zlepšovat se. Každý člověk má schopnost zlepšovat se, ale k tomu, aby se mohl zlepšovat, potřebuje v první řadě nalézt chybu, kterou by mohl napravit.

Neúspěšní ji hledají všude, jen ne v sobě. Pak ovšem nemohou sami sebe zlepšit.

To, že chybujeme, i to, že se nám daří, má podstatu v nás. Jistěže je pohodlnější ukazovat na druhé, ale tam nikde není náš největší soupeř. Největšího soupeře máme v sobě. Toho musíme překonat.

  1. Přijímáš odpovědnost versus Viníš druhé

„Já za to můžu.“ Jedna z nejtěžších vět v životě. A také jedna z nejkouzelnějších.

Jen ten, kdo hledá chybu v sobě, ji může najít. Jen to, kdo chybu najde, ji může napravit. Jen to, kdo svou chybu napraví, se zlepší.

Obviňovat druhé nikdy nic nevyřeší. Jen to lidi v našem okolí sráží a odrazuje. A protože všichni jsme průměrem osob, kterými se nejčastěji obklopujeme, srážením druhých srážíme i sebe.

Přijmout odpovědnost znamená uvědomit si, že nikdo učený z nebe nespadl a že i úspěch je nutné vytvořit. A že, jsme-li schopni udělat chyby, jsme schopni je i napravit.

  1. Přeješ si, aby druzí uspěli versus Tajně doufáš, že neuspějí

Když jsem založil FirstClass.cz, kdekdo se ptal: „Proč jste se rozhodl pomáhat?“ „Proč jste tak štědrý?“ Musím se smát, protože já nejsem štědrý, naopak jsem sobecký a vypočítavý.

Dobře vím, že když budu obklopen lidmi, kteří si věří, kteří se nebojí být sami sebou a kteří se nezdráhají inovovat, i kdy se jim okolí posmívá, budu takový i já. Když budu obklopen lidmi, kteří jsou pozitivní a nepřestávají na sobě pracovat, nenechají mě lenivět a stagnovat.

Přeji si, aby lidé uspěli. Proto jsme před lety představili First Class Academy a v ní jsme více než 11 000 lidí bezplatně učili podnikat. A dnes je o těch lidech magazín Business Leaders – je to jejich zrcadlo, výkladní skříň jejich úspěchu, a nyní jsou to oni, kdo inspirují druhé.

Stačí zapálit jednu sirku a od ní chytí všechny ostatní.

  1. Sdílíš informace versus Zatajuješ informace

Během First Class Academy to byl nejčastější dotaz, jaký jsem dostával: „Proč vyzrazujete své podnikatelské know-how?“ Překvapil mě, protože ať jsem přemýšlel sebevíc, nemohl jsem přijít na to, v čem by můj život byl lepší, kdybych to, co jsem v životě nabyl, zatajil. A stejně tak jsem nemohl přijít na to, v čem je můj život horší, když to sdílím s ostatními.

Každý máme své přednosti. Nikdo nedokáže rozvinout stejné jako já. Pokud mám nápad, s nímž nemohu hnout, někdo jiný to dokáže – svými schopnostmi. Tam, kde já končím, on pokračuje. A tam, kde skončí on, mohu já navázat. Jen tak je možné nápad, s nímž si nevím rady, posunout dál. Jen tak je možné překlenout hluchá místa a vytvořit produkt, který by jeden člověk nikdy nesestavil.

Proč tedy zatajovat? Čemu to prospěje? Ostatně i proto v magazínu Business Leaders rádi sdílíme zajímavé nápady, které stojí za to, aby se jich někdo ujal.

  1. Oceňuješ druhé versus Přivlastňuješ si zásluhy druhých

Když vystavíme sami sebe do světel reflektorů, nikdy nebudeme mít tak skvělý pocit, jako když na piedestal vyzdvihneme druhé – ty, které jsme motivovali, ty, kteří si zaslouží vychutnat své vlastní vítězství, ty, kteří budou o to více toužit po dalších svých úspěších.

Ano, jsme možná blázni, že ukazujeme lidi šikovnější než my. Ale nás prostě těší lidé, kteří:

  1. úspěšným nezávidí, ale úspěšnými se inspirují,

  2. nehledají důvody, proč něco nemůže jít, ale hledají způsoby, jak to jít může,

  3. své sny neodkládají, ale uskutečňují.

Protože pak vědí, co odpovědět žákovi, který se ptá: „Jak to, že úspěchu dosáhnu dvakrát později, když budu přemýšlení věnovat dvakrát tolik času?“

„Neboť úspěch nevytváří snění, žvanění, teoretizování, ale zkoušení, hledání, praktické konání.“

Zasílání magazínu Business Leaders – krok za krokem k zaměstnaneckému nebo podnikatelskému úspěchu – lze objednat zde.

Zaslání na Slovensko vyřídíte zde (stačí v horní liště překliknout z CZK na EUR).

Elektronickou verzi lze číst zde.

© Petr Casanova

- Reklama 5 -