Jak se hojí zlomená křídla aneb 10 věcí, které musíme dělat pro sebe

Když se Ti zdá, že na život padla tma, rozsviť si – to světlo máš v sobě.
- Reklama 4 -

Změním se – říkáme, nebo slýcháme. Věříme, že je to možné – že přemůžeme sami sebe, své limity, nebo že to dokážou druzí. Dáme sobě nebo druhým šanci. Jsme jako andělé, kteří pořád věří – pořád při člověku stojí. A pak… Nepovede se to.

S každým dalším neúspěchem věříme sobě nebo druhým méně. Propadáme skepsi: Co když se to, co je důležité, nepovede nikdy? Jak uvěřit, když se to dosud nepovedlo? Jak nastartovat alespoň jednu pozitivní myšlenku?

Nové vydání magazínu FC, které rozesíláme koncem měsíce, bude o vlastní cestě – o té, které nikdo kolem nás nevěří a někdy v ni nevěříme ani my. O pochybách dokončit to, co považujeme za správné, ale současně se bojíme neznáma. Bojíme se proto, že jsme už v životě zažili několik pádů, máme poraněná křídla a nechceme opakovat tu bolest. Ve své úzkosti víme, co nemáme dělat. Ale nevíme, co naopak dělat máme.

Celé vydání bude zaměřené na mnoho oblastí lidského snažení – od cest k upevnění svého zdraví přes vykročení k lepším vztahům po úspěch v řadě oblastí, kde cítíme, že by mohlo být naše místo, ale současně o sobě pochybujeme. Jak se vlastně ve skepsi hojí zlomená křídla? O tom bude celé nové FC – s mnoha zajímavými lidmi, kteří inspirují svým životem.

Z jejich příkladů alespoň 10 minidoporučení, která jim v kritických chvílích pomohla. Ať tonete v jakémkoli zklamání, na toto nikdy nezapomínejte:

Kdykoli máš pocit, že dobře už bylo, mýlíš se – všechno dobré máš před sebou, stačí jinak přemýšlet.

1. Začněme si uvědomovat, jak vyvolení jsme

Mám se mizerně. Horší to být nemůže. Žiju zbytečný život.

Je to „jen“ pocit, ale dokáže nám zle zatopit. Pocit je základem všeho, vede k myšlenkám, myšlenky k činům a činy k výsledkům. Musíme pečovat o dobré pocity.

Pocit má jednu výhodu – dá se vyměnit za jiný. Stačí se povznést nad momentální okamžik a získat tak nadhled.

Budeme-li mít nadhled nad jakoukoli špatnou událostí či okolností ve svém životě, zjistíme, že se máme dobře. Evropané mají to, co 90 procent světové populace nemá. Obvykle máme střechu nad hlavou, přístup k pitné vodě, elektřinu k mání na stisk tlačítka, lékaře, internet, volné vzdělávání. Ráno si máme co obléknout, večer se kam uložit ke spánku. To není samozřejmost, to je luxus v celosvětovém měřítku.

Materiálně má každý z nás více než většina lidí na tomto světě. Co nám tedy chybí, že svůj život považujeme za chudý?

2. Začněme se zaměřovat na to, co přináší pozitivní energii

Čemu věnujeme pozornost, to dává, nebo bere energii našemu životu. Nejsme obětí osudu. Svůj osud si vytváříme.

Věnujeme-li pozornost událostem, okolnostem nebo lidem se špatnou energií, nemůže nám být dobře. Nelze mít pozitivní život s negativní energií.

Ať se nám děje cokoli zlého, pořád je kolem řada zdrojů dobré energie, které přehlížíme. Je to všechno, co nám dělá dobře. Zaměřme se na to, vždyť začíná víkend.

Nikdy nedokážeme ovlivnit úplně všechno, co se nám přihodí. Ale vždycky dokážeme ovlivnit to, jak k tomu přistupujeme. Zda se necháme otrávit, nebo…

Otočte, prosím, na 2. stránku.

- Reklama 5 -