Proč slova staví cestu a mlčení zeď

Pořád jí cinkají SMS. To je jasné, že je mi nevěrná! / Vůbec jí necinkají SMS. To je jasné, že se s milencem domluvila, aby jí teď nepsal.
- Reklama 4 -

Mlčeli.

Věřili, že mlčením nic nezkazí.

Tak jako si někteří lidé myslí, že nicneděláním nic neztratí.

Zapomněli, že slova jsou jako cihly. Klademe-li je správně za sebe, budujeme komunikaci. Ta je i v silničářském žargonu spojnicí mezi dvěma body, dvěma lidmi. Kde jsou správná slova, je komunikace, vztah, lidé k sobě mají blízko. Kde se cihly nepokládají správně, tam se vrší na sebe a vzniká ne pevná cesta, ale zeď. Přehrada mezi lidmi.

Všechno životně důležité ve vztazích má 10 písmen. Ko-mu-ni-ka-ce. Po-ro-zu-mě-ní. Na-sl-ou-chá-ní. Kom-pro-mi-sy. Bez mluvení není možné ani jedno. Nelze udržet vztah.

Bez údržby každá komunikace zapadne – sněhem a prachem. Zmizí to, co nás spojuje.

S pomocí slov má vztah naději, s mlčením obvykle končí.

Mluv se mnou, prosím

Dnes je první z dnů mého autorského čtení. Otevřu novou knihu 100 nejkratších cest k Tobě a budu číst – pro Vás. Tak, aby nebylo ticho. Aby s Vámi někdo mluvil. Abyste Vy mluvili se mnou.

Myslel jsem, že to bude setkání u kávy s možná deseti lidmi. Znovu jsou Vás stovky, v součtu za všechny dny tisíce. Přesto se moc těším na Váš hlas. Nebojte se mě, nebojte se mluvit.

Nejvíce vztahů končí pro slova, která někdo nevyslovil. Často z nedorozumění. Pokaždé si vzpomenu na Shakespeara…

Romeo vstoupil do hrobky Kapuletů a spatřil Julii. Myslel, že je mrtvá. Vypil jed.

Julie procitla a viděla ležet Romea. Myslela, že si vzal život, protože ji nemiloval. Popadla dýku a probodla se.

Povězte mi, kolik starostí by si lidé ušetřili, kdyby spolu komunikovali?

Zamilovat se znamená často oněmět. Protože co říct si v tu chvíli mají všechny naše ostatní smysly a emoce v čele se srdcem. Zamilovanost je jejich doba.

Pak je však nutné začít mluvit. Ne přestat. Každý jsme totiž jiný. Máme odlišnou minulost danou genetikou, výchovou, životní cestou, názory, které jsme převzali, a hodnotami, které jsme si vytvořili. Máme jiný práh bolesti. Musíme mluvit, abychom jeden druhého pochopili a našli k sobě navzájem cestu.

Angličtina má nádherné slovo, které samo o sobě říká, proč je tak cenná komunikace. To slovo vyjadřuje něco, co je základem komunikace. A vyjadřuje to tím, že jako jediné slovo obsahuje písmena a, b, c, d, e, f. Je to slovo feedback – zpětná vazba.

Budeme-li naslouchat tomu, co druhé trápí, zatímco my o tom nemáme ani ponětí, zúčastníme se stavby cesty, aniž promluvíme jediné slovo.

A pokud položíme doplňující otázku, kdykoli nám něco nebude jasné a budeme to potřebovat ještě vyjasnit, poodhalit, pak jsme těmi, kdo sami správným způsobem navádějí druhého k položení cihly k vyztužení cesty, vztahu.

Proto mluvme a naslouchejme. Pamatujme: Jakmile mezi partnery začne vadnout komunikace, posléze vadne i všechno ostatní. Bez komunikace není vztah. Protože bez komunikace není most.

Co dělat s partnerem, který zmlkl a myslí, že vztah se bude budovat sám?

Otočte, prosím, na 2. stránku.

- Reklama 5 -