5 nejúčinnějších vět manipulátora, které Ti seberou rozum

Jak to, že se necítí špatně on, ale Ty? Vždyť to přece bylo tak jasné! Jak je možné, že najednou tím špatným jsem já?

Jsou jako čarodějnice. Řeknou slovo, kterým Tě očarují, zbaví smyslů. Máš nutkání reagovat, bránit se – a v tom je pointa. V obranné, defenzivní, submisivní pozici, do které Tě náhle dostanou.

Manipulátoři, o kterých jsem psal i v magazínu FC, jsou ve všech druzích vztahů. Libují si v nich – jako plíseň ve vlhkém prostředí, nejčastěji zvlhlém slzami.

Plíseň tak příznivé prostředí neopouští, jí vyhovuje. Ona totiž „nikdy není ta špatná“, ona je „jen důsledkem“ toho, co Ty vytváříš „svými chybami, svou špatností“.

A Ty nemůžeš odejít. Někde uvnitř pořád doufáš, že se to zlepší, že „se napravíš“. Ale to nikdy nenastane, protože Ty žádné chyby, žádné špatnosti ve skutečnosti nevytváříš.

Je to iluze manipulátora, kterou Tě dostává do podřízené, poslušné, až služební pozice; kterou postupně ovládne celou Tvou osobnost, jako když se plíseň rozleze nakonec po všech zdech i stropě.

Vlhko, to potřebuje. Co nejvíce pláče, vnitřních výčitek, hledání viny v Tobě a nikde jinde.

Nebezpečí jakéhokoli typu soužití s manipulátorem (v partnerství, rodině, kamarádství či práci) spočívá hlavně v tom, že manipulátor má vždycky jen dočasné záminky, ale v Tobě zanechávají trvalé důsledky. Pocity, že „nejsi dost“, že „on je Tvůj spasitel“, že „jsi nesamostatná osoba, málem nesvéprávná, odkázaná na druhé“. Stáváš se osobou přímo závislou na názorech a oceněních druhých, bez vlastního uvědomění, sebevědomí, sebejistoty a pocitu jakékoli pozitivní hodnoty.

Tak vypadají oběti manipulátora, kterých se mi svěřuje zdrcující množství. Můj pokyn ve všech případech: Musíš reagovat, protože Ty jsi ten, kdo má trpět; ne ten druhý, kdo tvrdí, jak moc v soužití s Tebou trpí.

Jak reagovat? A jak vůbec manipulátora poznat?

Popíšu Vám 5 nejčastějších vět, které člověka dokážou přivést k šílenství. Právě proto je manipulátoři používají. Uvedu i jeden strašlivý případ, ale bohužel ne výjimečný.

  1. Neporozuměl(a) jsi tomu, co jsem řekl.“

Tak reaguje manipulátor v okamžiku, kdy ho přistihneš, že co říká a co dělá, se naprosto rozchází.

Manipulátor se vždy brání tak, aby to jako obrana vůbec nevypadalo. Obrátí situaci proti Tobě, aby vytvořil pochybnost v Tvé hlavě.

Co když on není špatný, ale jsem to já? Co když ho osočuji neprávem? Nemám se mu naopak omluvit a požádat za prominutí?

Manipulátor je mistrem v přenosu negativních emocí. Je jako skleněná stěna, která nejen odráží každou Tvou výtku, ale v tom skle navíc vidíš sebe – ano, Tvým jednáním se „ukazuje, že tím špatným jsi Ty“.

Manipulátor přenosem negativní emoce a přehozením viny vytváří zmatek v hlavě druhého. Tvá schopnost odolávat manipulátorovi je právě v té chvíli přímo závislá na tom, že na rozdíl od jeho přání zmatek v hlavě nepocítíš, ba naopak se tím plně přesvědčíš, že stojíš proti manipulátorovi a Tvůj odhad byl přesný.

Na jakou další větu si dej pozor?

Otoč, prosím, na 2. stránku.

- Reklama -