7 důvodů, proč jsou optimisté šťastnější

Věřit neznamená doufat. Věřit neznamená nepochybovat.
- Reklama 4 -

„Musíš věřit, že to zvládneš!“ Věta, kterou často používám při školeních.

„Věřit jako DOUFAT?“ ujasňují si ti lidé.

„Ne,“ odpovídám. „Věřit jako BÝT PŘESVĚDČEN. Věřit jako NEPOCHYBOVAT. Věřit jako VĚDĚT, že to prostě dokážu!“

Víra je mentální přístup vedoucí k úspěchu. Naše víra/nevíra rozhoduje, čemu se obětujeme a čemu ne, pro co uděláme maximum a pro co ani minimum, co vzdáme po prvním zakopnutí a co NIKDY nevzdáme.

Víře mě naučili indiáni z kmene Krí. Zpočátku jsem se jim smál a Vy také budete.

Indiáni z kmene Krí totiž VĚŘÍ, že znají modlitbu, kterou dokážou přivolat déšť. Smál jsem se jim, ale oni se opravdu začali modlit – a modlili se tak dlouho, dokud nezačalo pršet.

Dokud!

Ti indiáni mě naučili významu slova DOKUD. Stavím na něm, když vedu obchodníky nebo jakékoli lidi, kteří zapomínají, co je vytrvalost. Vytrvalost je DOKUD.

DOKUD znamená nevzdám to, než bude hotovo. DOKUD znamená budu makat, hledat cestu, ponaučovat z chyb, ale nikdy to nezabalím, protože vím, že to dobře dopadne.

Lidé, kteří čtou můj magazín FC, si poslední dobou zvykli kontaktovat mě v souvislosti se svými vztahy. Krásným příkladem nalezení optimistické cesty byla žena, která dopadla strašně. Patnáct let obětovala velmi bohatému muži, který ji přiměl, aby se kvůli němu odřízla od jakékoli vlastní obživy a přátel – „Přece máš MĚ,“ opakoval. Jednou ta žena už neodemkla dveře jejich domu. Byla vyměněná vložka zámku. Bez jediné své věci, bez jediné koruny zůstala na ulici. Uvnitř už byla jiná.

Neměla nikoho, na koho by se obrátila, protože všechny za patnáct let obětovala. A on, kterému se obětovala, se jí nyní posmíval tváří v tvář se svou novou kandidátkou po boku. „A teď si ještě představ, že už nikdy nenarazíš na chlapa jako jsem já,“ chtěl v ní rozdmýchat pesimismus.

Ale ona se optimisticky usmála: „V to také PEVNĚ VĚŘÍM.“

Jak to dokázat

Té víře se ale musela nejprve naučit. Pochopit, že zatímco optimista vidí cestu v každé komplikaci, pesimista vidí těžkost v každé cestě.

Optimistou, tak jako úspěšným člověkem, se člověk nerodí, ale stává. Optimismus je svým způsobem dovednost, kterou si lze naučit osvojit a přirozeně převzít od druhých, máme-li optimistické nejbližší okolí.

Nezapomenu, jak jsem ještě v 7 letech byl pesimista jako hrom. Narozený 30. srpna jsem byl ve třídě nejmladší a nejmenší. Zcela mimo kolektiv. Nikdo mě ani při tělocviku nechtěl do svého týmu. Ale změnili to první lidé, kteří mě naučili vidět život a své nevýhody jinak. Psal jsem o tom podrobně v článku „Proč mám pořád špatný život“.

Proč tedy doporučuji být raději optimistou, ať jde o dosahování Vašich cílů pracovních, školních či jakýchkoli osobních či partnerských. Namátkou 7 důvodů:

1. pro: Optimista usiluje o nejlepší výsledek ze všech možných.

Nejprve, abychom si ujasnili pojmy, vysvětleme si rozdíl mezi optimistou, idealistou a realistou.

Optimista je, řekněme, pozitivní realista. Věří, že může proměnit v úspěch všechny možnosti, které připadají v úvahu. Má-li minci, věří, že mu může padnout panna, protože pravděpodobnost je 50 : 50.

Idealista na rozdíl od optimisty ignoruje veškerá rizika. Také se zaměřuje na jednu stranu dvoustranné mince, ale vsadil by cokoli na to, že mu musí padnout panna.

Pesimista je opakem idealisty. Nevidí kladné východisko. U mince je přesvědčen, že mu nepadne panna, proto často mincí ani nehodí. Proč, když je to zbytečné? – uvažuje.

Když před idealistu, pesimistu a optimistu postavíme mísu citronů, aby s nimi naložili co nejsladším způsobem, idealista si vybere nejzralejší citron v přesvědčení, že musí být nejsladší. (Mimochodem, zhrzení idealisté mají nejblíže k tomu stát se celoživotními pesimisty.)

Pro pesimistu kyselé věci nemají smysl, zatímco optimista klidně vezme všechny citrony, rozmačká je do sklenice, přidá cukr a začne prodávat citronádu. Vytvoří nejlepší výsledek ze všech možných.

Co klíčového má optimista v hlavě? Proč dosahuje úspěchu právě on?

Otočte, prosím, na 2. stránku.

- Reklama 5 -