Desatero Billa Gatese: Jak vést děti k sebevědomí

Bill Gates si přeje, aby si jeho děti budovaly svůj úspěch, toužily po svém rozvoji a nepřicházely k hotovému.

Když jsem před časem v magazínu FC vyprávěl o setkání s Billem Gatesem a popisoval jeho zásady fungování v byznysu i partnerském vztahu, dostal jsem mnoho otázek i na téma, jak to má s dětmi. Proč jim nechce jen tak předat své finanční bohatství, proč chce, aby si peníze vydělaly samy, a jak to děti snášejí, když jejich otec sedí na investičním majetku ve výši 85,6 miliardy dolarů (k dnešnímu dni), což je v přepočtu 2,184 bilionu českých korun, a je rozhodnutý více než 90 procent této sumy odkázat v závěti na charitu.

Důležitým tématem se budu obsáhle zabývat v příštím vydání magazínu FC s názvem Jak se stát nejlepší verzí sebe sama, které zasíláme 26. března. Na jednu z Vašich opakujících se otázek „Jak je vychovává, aby dokázaly jít podobně úspěšnou cestou?“ ale odpovím hned, v tomto článku.

„Chci dát dětem příklad, ne peníze. Peníze si pak dokážou vydělat samy.“

Deset zásad, kterými své tři děti vede Bill Gates, můžeme ve své výchově použít všichni. Ani nemusíme chtít, aby naše děti byly obzvlášť materiálně nebo kariérně úspěšné. Gatesovo desatero má potenciál pomoci každému dítěti k většímu sebevědomí a zvládání problémů, kterých je život plný.

O jaké zásady (ve zkratce) jde?

  1. Dovol si být začátečník

Dospělí toto slovo nemají rádi. Takto označeni si připadají poníženě, nedokonale. Gates ale dětem zdůrazňuje, že nikdo na světě nezačal jako neomylný a všeho znalý. Každý, kdo něčeho dosáhl, se musel v první řadě učit. Proto děti odmalička nabádal k tomu, aby se hlavně snažily udělat to nejlepší, co v dané chvíli umějí, dokud se nabytou zkušeností nedozvědí, jak to dělat lépe. „Jakmile vlastními chybami pochopíš, jak to dělat lépe, uděláš to lépe,“ říká.

  1. Přestaň panikařit a utíkat

Něco se nepovedlo? Zklidni se, vydýchej. Zůstaň tam, kde jsi. A uvědom si, že v každém okamžiku jsi přesně tam, kde máš být, aby ses naučil to, co potřebuješ. To je důležitý bod Gatesovy výchovy: „Každý krok a každá zkušenost jsou nutné.“

Proč se děti trápí porážkou? Proč v nich nezapaluje spíše touhu uspět?
  1. Motivuj se neúspěchem

Zklamání a frustraci z neúspěšného pokusu používej ke své motivaci, ne k demotivaci. „Hledej v každé porážce příčinu a smysl,“ nabádá své děti s tím, že člověk, který nepřestává být odhodlaný odčinit svá selhání, si uvědomuje něco velmi důležitého – kontrolu nad svým životem, schopnost reagovat na to, co nazýváme „osudem“, vytvářet ho.

  1. Uvědom si, co vytváří Tvůj život

„Nikdo není produktem událostí nebo okolností,“ říká Bill Gates. „Všichni jsme produktem pouze svých rozhodnutí.“ Jinými slovy: Náš život nevytváří to, co se v něm stane, ale to, jak na to reagujeme, jak k tomu přistoupíme, jak s tím naložíme. To určuje, kdo jsme. Gates to vyjadřuje takto: Úspěšný a šťastný život je v první řadě o vlastním rozhodnutí nedovolit svým frustracím a strachům, aby převzaly kontrolu nad naší budoucností.

Jak nedat frustracím a strachům příležitost?

Otočte, prosím, na 2. stránku.