7+1 slov, která vlévají energii… a lidé jako zázrakem udělají víc

Nepřemýšlej, jak pošpinit druhé; to Tvpůj problém nevyřeší.

Elektřina v jednom slově

„Jak to, že pro Tebe lidé udělají víc než pro jiné?“ obrátil se na mě jednou kolega.

„Jak to, že na Tvých poradách je lepší energie?“ dodal.

„Jak to…,“ chtěl pokračovat, ale zarazil se, „a přitom nepoužíváš nic víc než slova?“

Usmál jsem se, protože slovo není málo. Slovo je mocné. Slovo je energie. A nejmocnějšími slovy jsou ta, kterým říkám energoslova.

Možná jste to zažili. Jediné slovo ve správnou chvíli, a vyvolá elektřinu v těle.

Protože jako po másle vklouzne do mysli a tam změní způsob, kterým člověk uvažuje. Zlepší jeho energii. Oslabí jeho úzkosti. Posílí jeho motivaci.

A může to být i jedno jediné písmeno!

Jen si sami zkuste, že na každém slově záleží… Toto jsou energoslova, která v práci používám nejraději…

Kdyby

Existují dva světy. V tom skutečném se nikdo nechce mýlit, zejména před dalšími lidmi. Jestliže tak jako já při brainstormingu čelíte vlně krčení ramen a lavině „Já nevím…“, to jedno jediné slovo nadzdvihne píst Papinova hrnce a vypustí dusný tlak. Přestane vadit něčí omyl a kritické myšlení. To slovo zní: Kdyby.

Je výhybkou do druhého světa, hypotetického. „Jak bys reagoval, KDYBY…?“ stačí říct a příjemce tohoto slova přepne do úrovně „nadsázky“, která neexistuje, a kde tudíž není ani žádný strach. Člověku je lehčeji, přemýšlí spíše pozitivně, v rovině úspěchu, lepšího výkonu. Umí si představit svět takový, jaký by mohl být…, kdybychom se v reálném světě přestali bát.

Mohl

Pouhá 2 písmena, která sníží vzdor a zvýší kreativitu člověka: když místo Měl bys řeknete Mohl bys.

Ačkoli ta slova zní podobně, rozdíl tkví v šíři zorného pole, jakým uvažuje mysl.

Ostatně, položte někdy před člověka neznámý nástroj a zkuste dvě otázky. Nejprve: „Co to je?“ A potom: „Co by to mohlo být?“

Při první otázce se mu sevře hrdlo jako při dusivé zkoušce u tabule, při vědomí jediné možné správné odpovědi.

Při druhé otázce se naopak uvolní. Přestane se bát představivosti, otevře se novým, i fantaskním možnostem.

Stejně lze ředit užírání člověka po chybě. „Co jsem měl dělat?“ nabízí jednu možnost. „Co všechno jsem mohl dělat?“ se nejen odklání od jediného možného řešení, nýbrž může jít i přímo proti němu.

Společně

Sounáležitost. Propojení. Sdílení. To jsou obrovsky silné stimuly pro lidský mozek. Probouzejí v člověku elementární návyky z kmenových dob, energii z tažení za jeden provaz.

Na Stanfordově univerzitě v Kalifornii provedli zajímavý test. Hordu studentů nechali samostatně pracovat na těžkých rébusech. Jen v jednom koutě řekli: „Vy budete hodnoceni SPOLEČNĚ.“

Výsledky ohromily. Ti, kteří se cítili součástí týmu, vydrželi přemýšlet nad rébusy o 48 procent času déle, dosáhli většího počtu správných odpovědí, zpětně si lépe vybavovali, co všechno řešili, po skončení maratonu se cítili méně unavení a řešení rébusů jim připadalo zajímavější než ostatním.

Jedno jediné slovo – společně – je nabudilo. Cítili se součástí něčeho většího, než jsou sami.

Stejně tak dokážou stimulovat jedince slova jako my nebo slovesa končící -me (pojďme, udělejme, zkusme).

Napadá Vás slovo, které může všechno změnit, a přitom jde o JEDNO JEDINÉ písmeno?

Otočte, prosím, na 2. stránku.