3 jednoduché směrovky, které Ti pomohou k úspěšnému roku

Máš plány. Máš předsevzetí. A máš příležitost učinit nový rok třeba i svým nejlepším. Jak to zvládnout? Čeho se celých 365 dní držet, abychom to i přes překážky zvládli?
- Reklama 4 -

Hodně zdraví, štěstí, lásky! – přejeme si obvykle k Novému roku. Jenže jak toho docílit? Co nám skutečně dá zdravý, šťastný a láskyplný život?

Základem mého života a mými vodítky každým rokem jsou tři jednoduché hodnoty.

Nedokážu je odlišit podle důležitosti, proto je seřadím podle abecedy. Třeba Vás v něčem inspirují.

1. vodítko: ČAS

Nic pro mě nemá vyšší hodnotu. Pečlivě vážím, za co svůj čas vyměním. Bez rozmyslu ho vyměňuji jen za další dvě hodnoty (2. a 3. vodítko).

Čas je bohatství, kterého máme všichni stejně. Všichni máme 24 hodin denně. A všichni shodně nevíme, kolik dnů nám ještě zbývá.

To je dobře. Příroda nás tím učí vážit si každého okamžiku, který máme, a užívat si ho, dokud můžeme.

Poslední dvě slova zvýrazňuji, abych předešel nedorozumění.

Nejhorší v životě totiž není smrt, tedy stav, kdy už nemáme žádný čas. Mnohem horší je přežívání, tedy stav, kdy máme pořád spoustu času, ale už nemáme možnost ho využít.

Každý Nový rok navštěvuji známého v léčebně dlouhodobě nemocných. První návštěva před lety změnila můj životní směr. Už nechci žít co nejdéle, chci žít co nejplněji. Život neposuzuji počtem dní, ale zážitky.

Můj známý v LDN má spoustu času. Je v mém věku a celé dny prostojí za oknem hledíc na vysokou zeď, za kterou je svět a kam ho lékaři nepustí. Měl vážný kolaps z těžkého přepracování, kdy se snažil potěšit svého zaměstnavatele. Ten na něj už dávno zapomněl.

Můj známý si tou prací vydělal hodně peněz. Bohužel, nemůže je využít. Jak říkal Steve Jobs, nejdražší postel na světě je ta nemocniční: Můžete totiž zaměstnat někoho, kdo bude za Vás řídit auto, někoho, kdo bude pro Vás vydělávat peníze, ale nikdy nemůžete najmout někoho, kdo by za Vás nesl nemoc. Tady zjišťujete, že ztracené materiální věci můžete nalézt. Ale jednu věc v případě ztráty nalézt nemůžete – své zdraví.“ (Celé poselství Jobse můžete číst zde).

Můj známý si v mé přítomnosti vždycky sedne na kovovou židli a zavře oči. Chce jen naslouchat. Chce, abych vyprávěl, jaké jsou potoky, lesy, kavárny, svět. Když pak vycházím branou, za kterou on zůstává a nejspíš i zůstane, nebojím se smrti, ale života, který bych neprožil.

A co dělám pro to, abych život co nejlépe prožil?

2. vodítko: DOBRÝ POCIT

V každém okamžiku po celý rok myslím na to, abych se věnoval tomu, co mi vytváří dobrý pocit. S dobrým pocitem jsem šťastný; mám rád sebe, okolí, život, takže prociťuji lásku, dobré pocity mě uzdravují. Kdo mi tedy přeje Hodně zdraví, štěstí, lásky!, jen mi připomíná, abych dbal o své pocity. Jak to dělám?

Věnuji se všemu, co mi dělá dobře. Věnuji se sobě, blízkým, svým zájmům. A naopak nevěnuji se všemu, co mi bere dobrý pocit, včetně nestravitelných lidí.

Dříve jsem si myslel, že dobře mi dělá jen nicnedělání. Opak byl pravdou. Při delším lenošení jsem měl naopak špatný pocit.

Od té doby tedy sportuji, pomáhám, makám na sobě. To všechno je dřina, tak jako běžné úkoly, které mě i trápí nebo stresují. Já se však při sportu, pomoci, seberealizaci vždycky soustředím na pocit, který přijde PO – až to budu mít úspěšně za sebou.

Představa dobrého pocitu, který budu mít, je mou motivací. Prahnu po dobrém pocitu natolik, že sám vyhledávám nové výzvy (viz 21 výzev pro 21 dní osobního růstu), těším se na všechno, o co jsem se ještě nepokusil. Uvědomuji si, že mi to nemusí vyjít a že mohu prohrát, ale mnohem větší než strach je moje touha dokázat to.

Pozor, nemyslím dokázat dojít do cíle. Dobrý pocit mi dnes dává už dokázat jít k cíli. Ano, už cesta je pro mě cíl. Už cesta mi dává energii.

Jsem šťastný za překážky. Nebýt jich, nemám co zkoušet, co překonávat, z čeho mít dobrý pocit. Proto se těším na nový rok, co mi připraví.

Vím, že život je změna, ale změna je život.

3. vodítko: LIDÉ

Využívám-li čas, mám dobrý pocit. Dobré pocity vytvářejí dobré myšlenky; z dobrých myšlenek pramení dobré činy; a dobré činy vedou k dobrým výsledkům.

Člověk však není dokonalý tvor. Stane se mu, že nevyužívá dobře čas. Nebo že prostě ztratí dobré pocity.

Mou pojistkou jsou tedy lidé.

Obklopuji se lidmi, kteří mi nedovolí nevyužívat čas nebo mít špatné pocity. Jsou to lidé, kteří mě podporují a pobízejí, abych nečekal na úspěch, ale vytvářel ho.

Přesvědčil jsem se, že všichni jsme průměrem osob, kterými se nejvíce obklopujeme. Také proto jsem založil First Class, dnes největší komunitu osobního rozvoje na českém internetu.

Potřebuji mít kolem sebe lidi, kteří na sobě pracují – kteří si uvědomují hodnotu času, hodnotu dobrého pocitu a koneckonců i hodnotu lidí.

Celé komunitě FC tedy přeji: Hodně zdraví, štěstí, lásky!

Ostatně i v magazínu FC se tomu budeme obsáhle věnovat.

Úspěšný rok 2017 Vám všem!

© Petr Casanova, mezi odběratele magazínu FC se můžete začlenit zde.

- Reklama 5 -