Postupně k velecíli: 5 podmínek úspěšného denního plánování

Máte sen (cíl), máte diář. Ale jak plánovat tak, aby se diář stal svědkem našeho postupného posunu k dosažení snu (cíle).
- Reklama 4 -

Chcete být efektivnější?

Rozhodli jste se každý den plánovat?

Už jste si pořídili diář – ať motivační diář FC, nebo jiný – a nevíte, jak s prázdnými stránkami naložit?

Pokusím se Vám pomoci svou zkušeností.

Motivační diář FC má výhodu vodítek, která Vás postupně sunou k Vašemu dlouhodobému cíli. (Základní návod jsem uvedl zde).

Máte-li prázdné stránky jen s daty a časy, nebo pokud bezradně sedíte nad úplně čistým listem, doporučuji Vám, aby Váš plán ctil těchto 5 podmínek.

  1. Směr k velkému cíli

Než začneme psát, něco si nejprve ujasněme:

To, co si budeme plánovat, nás musí posouvat k dosažení dlouhodobého cíle – něčeho, co sice přesahuje tento den, ale až jednou svůj dlouhodobý cíl splníme a ohlédneme se zpět, uvědomíme si, že i tento den k tomu přispěl.

Mysleme na to. Pokud tento den, tak jak ho plánujeme, nebude součástí našeho dlouhodobého cíle, proč ho tak stavíme – proč marníme čas?

Nuže, a nyní již hrot tužky přitlačme do papíru. Začněme psát.

  1. Aktivita krok za krokem

Pokud je naším dlouhodobým cílem být například žádaným a uznávaným fitness trenérem, pak směrovkou k tomuto velkému cíli (viz bod 1) je dnes bezvadně obsloužit klienta A. Takto doslova by však náš cíl dne neměl znít. Neříkal by nic o tom, JAK toho dosáhnout.

Musíme si tedy tento cíl rozdělit na konkrétní úkoly, na konkrétní kroky ke splnění dnešního cíle. Typicky:

Příklad kroku za krokem
Příklad kroku za krokem

Proč právě toto: Pamatujme, že každý den máme omezený čas a energii. Abychom byli efektivní a zvládli své úkoly, musíme držet zacílení, dělat to, co je důležité, a naopak nedělat to, co zabíjí náš čas.

O tom je i další bod.

  1. Priority

Uvedu svůj přístup jako příklad. Vám může vyhovovat jiný. Nicméně je důležité znát režim, v jakém nejlépe fungujete, a toho se držet.

Já vždycky to nejdůležitější z celého dne dělám hned po ránu jako první (pokud to je časově a technicky možné). Proč to tak dělám? Protože mám po ránu nejvíce energie a vnitřní vůle.

Připomínám: Naše energie a vnitřní vůle jsou omezené zdroje. Průběhem dne obvykle uvadají. Musíme tedy s nimi nakládat velmi moudře. Právě energie a vůle rozhodují o tom, co každý den zvládneme a co ne.

Já to nejdůležitější dělám po ránu i proto, že když to udělám, mám ze sebe dobrý pocit a naberu skvělou mentální energii pro celý den. Naopak když začnu den hned výmluvami a drobím-li nebo odkládám to, co je pro mě důležité, jsem i v dalším průběhu dne již bez tahu na bránu a mrhám energií s tím, že „dnešek je prostě Den Blbec.“ (Přitom den za to rozhodně nemůže.)

  1. Nové úkoly

Žádný den neprobíhá podle plánu. Do každého dne vstupují nové úkoly a aktivity tak, jak se objevují. Lidé často váhají: Mám je dělat hned, nebo odložit na později? A v obou případech narážejí na problém. Když nové úkoly a aktivity dělají hned, rozbíjejí si tím svůj plán a na konci dne zjistí, že vlastně neudělali nic z toho, co chtěli. A když nové úkoly a aktivity odloží, nejsou plně soustředěni na to, co dělají, ošívají se, protože nové úkoly a aktivity nosí v hlavě jako něco, co je „ještě tento den čeká“.

Opět Vám prozradím své pravidlo, ale Vy si můžete stanovit jakékoli jiné.

Moje pravidlo zní: Co mi neočekávaně vstoupí do mých naplánovaných úkolů a trvá méně než 2 minuty, to udělám hned. Co by mi trvalo déle a vážně narušilo můj plán, to „odkládám z hlavy na papír“. Nechci večer zažít pocit, že jsem vlastně neproduktivní a nenaplněný, protože jsem nesplnil svůj plán. Navíc by mě deptal pocit, že nekontroluji svůj život a kdokoli jiný mi ho může nabořit svými požadavky. Abych došel ke svému dlouhodobému cíli, musím svůj život kontrolovat.

„Odložit nový úkol z hlavy na papír“ znamená zapsat si ho do diáře (viz dále).

  1. Revize dne

Mnoho lidí tuto formalitu nenávidí. Zejména ti, kteří neplánují. Na konci dne si často uvědomí, že vlastně nic podstatného neudělali a že další den ze svého života jen odkrojili.

Lidé, kteří plánují, ale tuto formalitu často milují. Baví je, protože si uvědomí, co za jeden jediný den důležitého zvládli.

Mé hodnocení dne netrvá dlouho. Minutu, dvě. Déle pouze tehdy, když potřebuji hlubší sebereflexi.

Hodnocení dne by mělo být odpovědí na dvě otázky: Co šlo dobře? Co mohlo jít lépe (nebo jinak)? Obojí vytváří zkušenost a ponaučení.

Jaké 3 odstavce by tedy měl mít každý diář?

Otočte, prosím, na 2. stránku.

- Reklama 5 -