Když si potřebuješ začít věřit aneb Jak najít v sobě nejen soupeře, ale i přítele

Že toho největšího soupeře máš v sobě, to již víš. Všechno v životě má ale svůj rub i líc, i Ty. Ano, máš v sobě i největšího přítele. Tak ho pojď najít. Ve výsledku zjistíš, jak Ti oba – soupeř i přítel – dokážou pomoci.
- Reklama 4 -

Nevěřím si…

Nedokážu nalézt sám sebe…

Neumím se přenést přes své neúspěchy i přes odsudky, kterými mě pak druzí častují…

Myslím, že nemám žádnou zvláštní hodnotu…

Že nic velkého nedokážu…

Že se nikdy nevyrovnám druhým…

Tak začínala stránka, na které jsem včera náhodně otevřel svůj starý deník. Po náročné autogramiádě, která trvala od 10 do 19 hodin, a ještě vloženém 2hodinovém setkání s novináři jsem potřeboval být chvíli sám. A tak jsem se dal do „předvánočního úklidu“ – třídění starých, zapomenutých věcí.

Byl to deník z mládí a leskly se mi oči, když jsem četl, co mi pod tyto mé skleslé pocity tehdy napsali lidé o generaci starší. Bylo to krátce poté, co mi moje první přítelkyně přiznala, že si našla někoho jiného, lepšího, a já stál na okraji železničního mostu, protože jsem pro člověka, který pro mě znamenal všechno, nebyl dost dobrý.

Vzpomínám si na ty pocity, kdy mi něco ve mně říkalo: „Tohle přece není to, jak by Tvůj příběh měl skončit. Pro to ses přece nenarodil. Co když je všechno jen jedna špatná kapitola a na další stránce Tvé knihy začne něco úplně jiného?“

A tehdy jsem požádal lidi, kteří byli starší než já, aby mi něco vzkázali. Aby se rozpomněli na doby, kdy cítili totéž.

Nevěřím na náhody, to je o mně známo. A tak to, co mi před 20 lety napsali jiní, přepíšu teď Vám. Říkám si, že mezi Vámi, 218 000 fanoušky, respektive 212 000 sledujícími na Facebooku, může být někdo, komu některá z těch vět může pomoci – tak jako mně tehdy.

Bylo to 15 lidí, 15 impulzů. Snad ve Vás nějaký zarezonuje…

Doslovný přepis

„Řeknu Ti, proč se cítíš nešťastný. Protože většina lidí nemá ráda Tebe, ale toho, kým předstíráš, že jsi. Aby sis udržel jejich náklonnost, musíš dál předstírat – hrát svou divadelní hru. Protože potřebuješ jejich energii, uzamkl ses do masky – do obrazu, kterým nejsi. Bojíš se tu masku sundat, máš pocit, že Tě nepoznají; že neocení, kdo najednou ve skutečnosti jsi; že Tě dokonce začnou nenávidět pro to, že jsi jiný, než si oni představovali. A tohle Tě nutí odcizovat se sám sobě.“

„Jednou provždy si uvědom, že nejsi odpovědný za to, co si o Tobě myslí nebo říkají druzí. Každý má svá měřítka a každý má jiná měřítka. Není v silách nikoho, aby se zavděčil všem. Uvědom si, že tu nejsi proto, aby ses zavděčil druhým. Jsi tu v první řadě proto, abys začal stát na svých nohou. Jen tak budeš schopen co nejvíce pomoci sobě i druhým. Jen pak uplatníš maximum svých předností.“

„Tvé neštěstí nevidím v tom, že jsi jiný, než si někdo konkrétní přál. Protože to je normální. Tvé neštěstí vidím spíše v tom, že přehlížíš tu spoustu lidí, kteří Tě dokážou vnímat a brát takového, jaký jsi, a jediné, čemu věnuješ pozornost, je jedna jediná osoba, která Tě tak nepřijímá.“

„Mám pro Tebe jedinou radu: Věnuj se lidem, kteří si Tě váží. Ne lidem, kteří si Tě neváží. Tvůj život se radikálně změní.“

„Můžeš procestovat celý vesmír v zoufalé snaze najít někoho, kdo si zaslouží Tvou lásku a Tvůj respekt více než Ty. Ale tu osobu nenajdeš. Protože Ty si zasloužíš svou lásku a svůj respekt ze všech nejvíc.“

„Neexistuje žádná zázračná kúra, která Ti okamžitě zvedne sebevědomí. Když ji budeš hledat, zjistíš, že jediná cesta obnáší malé krůčky, které budeš dělat dennodenně. Spočívají v maličkostech. V tom, že se dokážeš zasmát sám sobě, v tom, že Ti přestane záležet na zrcadle, před kterým se snažíš stát někým, kým nejsi, a zapomínáš, že není důležité to, co vidíš, ale to, co cítíš.“

„Zamysli se. Člověk, který nedokáže ocenit sám sebe, dost často nedokáže ocenit nic a nikoho jiného.“

„Uvažuj chvíli o tom, jak jiný by Tvůj život mohl být, kdybys přestal umožňovat jiným lidem, aby Ti otrávili den svými slovy nebo činy, a kdyby sis začal užívat svůj život bez potřeby pochval a ocenění od druhých.“

„Nejtěžší výzvou v životě je akceptovat sám sebe takového, jaký ve skutečnosti jsi. A přitom to je to nejdůležitější, co musíš udělat.“

„Všechno, co se Ti v životě děje, je v konečném důsledku jen odraz toho, jak si sám věříš. Nikdo Ti nedokáže ublížit, pokud mu to sám nedovolíš. A nikdo Ti nedokáže pomoci výš než nad úroveň toho, jak o sobě sám smýšlíš, za co myslíš, že stojíš ve svých očích.“

„Tvůj vztek, sebelítost a žárlivost nezmění žádného jiného člověka. Změní jen Tebe.“

„Dokud si nezačneš vážit sám sebe, nedokážeš plně využít čas a možnosti, které máš k dispozici. A dokud nezačneš plně využívat svůj čas a možnosti, nikdy s nimi nenaložíš tak, abys byl vnitřně spokojený.“

„Začni věřit v sebe. Začni přemýšlet o svých přednostech a začni na nich stavět. Bez sebedůvěry a uplatnění svých předností nebudeš mít ani šťastný, ani naplněný, ani úspěšný život. Naopak se sebedůvěrou a uplatněním svých předností se Tvůj život může změnit k nepoznání.“

„Tvým skutečným přítelem je ten, který z Tebe dostává to nejlepší. Najdi takové lidi. Obklop se jimi. Překvapí Tě, co všechno se v Tobě skrývá; co všechno můžeš dokázat.“

„Vždycky bude někdo, kdo se Tě bude snažit zranit, srazit, špinit, kdo bude zpochybňovat Tvé kroky a soudit Tvou cestu. To je fakt, se kterým můžeš počítat a budeš mu čelit po celý zbytek života. Nicméně, na těchto lidech nezáleží. Zjistíš totiž, že při Tobě vždycky může stát NĚKDO silnější, který odrazí všechny kameny, které po Tobě druzí házejí. Ten někdo nedopustí, aby ses cítil bezcenně. Nikdy se s ním nebudeš cítit osaměle a ve špatné společnosti. Může být při Tobě na každém kroku, v každé situaci a po každém pádu, kdy se budeš potřebovat postavit na nohy. Tím člověkem pro sebe můžeš být Ty sám. Petře, objev, jakého přítele i soupeře v sobě máš. Obě tyto podoby Ti pomohou být lepším. Nejlepším, jakým dokážeš. Tak je pusť do svého života.“

Zavírám zažloutlé stránky deníku a uvědomuji si, jak jsem tehdy za konečný stav považoval to, co byl ve skutečnosti jen mezistav – důležitý ODRAZOVÝ můstek mého osobního rozvoje.

Myslete na to, že i Váš příběh má mnoho dalších kapitol.

A kdykoli je zle, pamatujte: Tohle není to, jak by měl skončit.

© Petr Casanova, celá tvorba autora včetně knih, kalendářů a motivačních diářů je zde, pravidelný dvouměsíční magazín FC lze odebírat zde (dárkový voucher na celoroční odběr FC pro Vaše blízké, na jejichž motivovanosti Vám záleží, je zde)

- Reklama 5 -