22 věcí, které začni dělat pro sebe

Proč myslíš, že s Tebou život občas třese?

Víš, co děláš pro druhé. Ale co děláš pro sebe?

V každé chvíli přemýšlíme, co udělat pro druhé.

Ale co jsme naposledy udělali skutečně pro sebe?

Myslet pouze na sebe? To je přece tak SOBECKÉ… – lekáme se. Přitom zaměřit se na sebe je nejlepší způsob, jak posléze pomoci druhým. Dostat se do pohody, vnitřní síly, doplnit zásobníky energie, cítit se bezvadně a šťastně – to tolik potřebujeme.

Tak jako potřebujeme SLYŠET život… Ano, život s námi mluví. A to překážkami, které nám snáší, událostmi, kterými nás chce přimět, abychom něco změnili. Jen mu zkusme někdy naslouchat! A my mu mnohdy spíláme.

Vyčítáme mu, že s námi třese. Ale život s námi někdy potřebuje zatřást, abychom se probudili.

Zlobíme se, co nám přináší. Ale život nám nikdy nedává to, co chceme, nýbrž to, co potřebujeme.

Nové vydání magazínu FC je o tom, jak obstát v dnešní době ledové. Proč máme vlastně sklon raději plnit v první řadě sny druhých, a pak teprve svoje? Proč se cítíme tak divně, kdybychom si měli udělat čas pouze na sebe? Mám 22 „sobeckých“ návrhů. Možná se přesvědčíte, že začít dělat to nejlepší pro sebe je základem toho, abychom mohli dělat to nejlepší i pro druhé.

Promiňte mi, prosím, tykání, ale už z osobních setkání víte, že se mi takto mluví lépe – zejména ke čtenářům, kteří prožívají situaci, jaké nerozumí; kteří cítí, že stojí na místě a nemohou se z něj odlepit; a přitom porozumět a odlepit se tolik potřebují.

Co musíš změnit?

Dobře si, prosím, zapamatuj tento den, protože je to začátek. Dnešek si označ jako start nové budoucnosti.

 1. Začni trávit čas se správnými lidmi. To jsou ti, se kterými je Ti dobře, kteří Tě mají rádi a oceňují, kteří Tě podporují v Tvé cestě. Jsou to ti, kteří přijímají nejen to, kým jsi teď, ale i to, kým chceš být, a to bez podmínek.
 2. Začni čelit problémům se vztyčenou hlavou. Nejsou to problémy, co Tě definuje, ale to, jak na ně dokážeš reagovat a jak se z nich zotavovat – to jsi TY! Problémy nezmizí, pokud je nevyřešíš. Proto udělej to, co můžeš. I kdyby to měly být pidikroky, pak, budou-li učiněny správným směrem, zvládneš to.
 3. Začni být k sobě upřímný. Přiznávej si na rovinu nejen to, co je dobré, ale i to, co je třeba změnit. Upřímně si řekni, čeho chceš v životě dosáhnout a kým se hodláš stát. Buď k sobě upřímný v každém aspektu života, vždycky. Protože Ty jsi jediná osoba, se kterou můžeš navždy počítat. Budeš-li k sobě upřímný, lépe porozumíš tomu, kde jsi, proč tam jsi, jak ses tam dostal, a stejně tak lépe identifikuješ to, kam se chceš dostat a jak toho dosáhnout.
 4. Začni mít své štěstí jako prioritu. Věř mi, že záleží na tom, co potřebuješ. A také mi věř, že JE možné postarat se o své potřeby souběžně s postaráním se o druhé. Protože kdykoli uspokojíš své potřeby, získáš dostatek energie na pomoc těm, kteří pro změnu nejvíce potřebují Tebe.
 5. Začni být sám sebou, opravdu a hrdě. Snažit se být někým jiným je plýtvání potenciálem, který máš. Přijmi obě stránky své osobnosti, uvědom si své přednosti i unikátní krásu, jaká není druhá na světě. A na této osobnosti makej, ať jsi nejlepší verzí sebe sama.
 6. Začni vnímat a prožívat přítomnost. Možná si to neuvědomuješ, ale právě teď se děje zázrak. Právě teď je jediný okamžik, který máš zaručený. Právě teď je to, čemu se říká život. Přestaň neustále jen snít o tom, jak velké věci uskutečníš v budoucnosti. Přestaň lpět na tom, co jsi udělal nebo neudělal v minulosti. Uč se být tady a teď a prožívat život tak, jak probíhá. Právě teď je zázrak, který vzápětí bude jen vzpomínkou.
 7. Začni oceňovat lekce ukryté v chybách, které Tě vyučují. Chybovat je v pořádku. Pokud čas od času neselžeš, dostatečně nevyzkoušíš nové věci a nic nového se nenaučíš. Riskuj, klopýtej, padej, znovu vstávej a zase zkoušej. Oceň se, že se tlačíš kupředu, učíš se, rosteš, zlepšuješ. Největší pokroky si uvědomíš vždycky až na konci dlouhé řady zkušeností. Uvidíš, že jedna z chyb, které ses obával a pořádně sis ji vyčítal, Tě ve skutečnosti dovede k životnímu úspěchu.
 8. Začni k sobě být zdvořilejší. Upřímně, kdyby s Tebou nějaký přítel mluvil stejným způsobem, jakým se sebou občas mluvíš Ty, jak dlouho bys tuto osobu měl za svého přítele? To, jak zacházíš se sebou, nastavuje standard i pro druhé. Začni mít rád člověka, kterým jsi, jinak tím, kdo Tě bude mít rád, nemusí být také nikdo.
 9. Začni si užívat věci, které už máš. Problém mnoha z nás je v tom, že si myslíme, že budeme šťastni až poté, co dosáhneme té samé úrovně, kterou vidíme ve svém okolí – u šéfa (a jeho prosperující firmy), kamaráda (a jeho nového domu), souseda (a jeho šťastné rodinky). Bohužel, dojít do jakékoli vyšší úrovně chvilku trvá, a až tam dojdeš, budeš mít v hlavě už jiný cíl, zase vyšší. Pak můžeš také strávit celý život pronásledováním cílů, které ztratí přitažlivost, kdykoli se jim přiblížíš. Proto s tím přestaň. Udělej si okamžik pro sebe a oceň to, kde už jsi a co už máš.
 10. Začni vytvářet své okamžité štěstí. Jestli čekáš na někoho jiného, kdo Tě udělá šťastným, nedočkáš se ho. Skutečné štěstí totiž může vyjít jen z Tebe. Usměj se, už můžeš. Buď sám tou změnou, kterou pořád hledáš všude okolo. Začni být šťastný s tím, kdo jsi, a sám sebe pozitivně inspiruj do každého dne. Kdykoli začneš hledat štěstí v tom, co se Ti už děje, velmi pravděpodobně to najdeš. Tak jako když budeš v tom, co se Ti už děje, hledat něco jiného, třeba neštěstí, pravděpodobně to najdeš také.
 11. Začni věřit, že už jsi připraven na další krok. Co když už je pravá chvíle na to, co si pořád přeješ a co odkládáš? Co když je to TEĎ? Přemýšlej o tom. Zjistíš, že ať je Tvým snem cokoli, už máš všechno potřebné k tomu, abys začal dělat malé, postupné kroky vpřed. Proto popadni příležitosti, které jdou kolem Tebe, přijmi výzvy, tím spíše, když jsou náročné. Jsou to dary, které Ti pomohou vyrůst. Dokážeš to postupně, uvidíš!
 12. Začni dávat šanci novým lidem, které potkáváš. Zní to hrozně, ale nemůžeš si udržet každé přátelství, které si kdy uděláš. Lidé a priority se mění. Některé vztahy vadnou, zatímco jiné rozkvétají. Noví lidé přicházejí do Tvé blízkosti proto, abys mohl nahradit staré, o kterých už ani nevíš, i vztahy, které už dávno nefungují. A buď připraven na to, že můžeš potkat někoho, kdo Ti navždy změní život.
 13. Začni soutěžit se svou včerejší verzí. Inspiruj se druhými, obdivuj druhé, uč se od druhých, ale pamatuj, že poměřovat se s druhými je ztráta času. Každý člověk je jiný. Proto existuje jediný relevantní souboj a Tvůj jediný skutečný soupeř – Ty sám. Soutěž se sebou, pak budeš moci vyždímat svůj potenciál a být nejlepší verzí svého Já. Snaž se prolomit své dosavadní rekordy. Posuneš tím své limity.
 14. Začni fandit druhým v jejich vítězstvích. Zkus se zamyslet, co máš rád na druhých. Začnou Tě přitahovat; začneš se jimi rád obklopovat; začneš chtít se jim podobat – v tom, že i Ty budeš chtít dělat pokroky. Dříve nebo později ti, kterým jsi fandil, začnou fandit Tobě. Protože i oni v Tobě najdou inspiraci.
 15. Začni hledat světýlko v náročných situacích. Až věci ztěžknou a budeš se cítit hůře, zavři oči a zhluboka se nadechni – ucítíš záchvěv naděje. Připomeň si, že můžeš a budeš zesilovat – právě díky těžkým chvílím. Co mě nezabije, to mě posílí – opakuj si to. Zaměřuj se na to, co už máš, ne na to, co Ti ještě schází. A to, co už máš, je naděje, odvaha, víra, světlo.
 16. Začni odpouštět sobě i druhým. Všichni býváme zraňováni rozhodnutími svými nebo druhých. I když bolest z těchto zkušeností je normální, někdy trvá příliš dlouho. Soustředíme se na tu bolest znovu a znovu a připadá nám těžké vymanit se z ní. Odpuštění ale hojí. Neznamená, že mažeš minulost, nebo že zapomínáš, co se stalo. Znamená, že přijímáš lekci a neseš si ji dál do života.
 17. Začni být pozornější k hladině svého stresu a ber si krátké přestávky. Zpomaluj. Dýchej. Vypiš si povolenku k pauze. Pomůže Ti to a posuneš se dopředu s jasnější myslí.
 18. Začni si všímat krásy malých okamžiků. Místo čekání na nějaké velké události, které se dějí jednou za čas – svatbu, dítě, promoci, výhru v loterii –, odhaluj štěstí v pidiradostech, které se dějí každým dnem. V šálku ranní kávy, v potěšení sdílet nějakou radost s někým druhým, v teple dlaně, kterou Tě sevře partner. Jen přiznej, kdy naposledy sis uvědomil její teplotu? Uvědomovat si malé radosti na každodenní bázi dokáže způsobit velký posun v kvalitě Tvého života.
 19. Začni akceptovat věci i tehdy, kdy jsou méně než dokonalé. Jednou z největších výzev, kterou se učí lidé, jež na sobě pracují, je přijímat věci takové, jaké v dané chvíli jsou. Někdy je lepší ocenit svět, jaký je, a lidi, jací jsou, než se snažit doufat v nemožný ideál. Neznamená to, že by ses měl spokojit s průměrem, ale nauč se milovat a oceňovat věci i tehdy, kdy jsou méně než perfektní. Prožiješ v životě více štěstí.
 20. Začni být otevřenější k tomu, jak se cítíš. Pokud se cítíš zraněn, dej si prostor a čas k tomu, abys to zranění prožil, zbilancoval, smířil se s ním a ponaučil se. Svěř se nejbližším lidem. Řekni jim pravdu o tom, jak se cítíš. Dovol jim, ať Ti naslouchají. Ten jednoduchý akt sejmutí zátěže ze svých beder a porozumění mu je prvním krokem směřujícím k tomu, aby ses zase cítil dobře.
 21. Začni přebírat plnou odpovědnost za svůj život. Jsou to Tvá rozhodnutí, Tvé omyly. Tudíž také Tvá možnost napravit je novými rozhodnutími (byť by přinesla nové omyly). Jsi ve skutečnosti jediná bytost, která může přímo ovlivnit výsledky ve svém životě. Není snadné přijmout takovou roli. Uvědomit si, že pouze Tebe čeká sled překážek. Ano, hrkne v Tobě, že nemůžeš všechno ovlivnit. Na druhou stranu vždycky můžeš ovlivnit něco. Investuj tedy energii do věcí, které můžeš ovlivnit, a makej na nich, co to jde.
 22. Začni se zaměřovat na pozitivní možnosti. Tvoje mysl musí věřit, že to, co si přeješ, dokážeš, a to ještě předtím, než budeš schopen to skutečně dokázat. Dítě také ještě neumí chodit, a přesto se o to pokouší – s bláznivou vírou, protože to doposud ještě nikdy nedokázalo. Negativní myšlenky a destruktivní emoce Ti nejen berou sílu, ale i odhodlání se vůbec o něco pozitivního pokusit. Uč se každou negativní myšlenku nahradit pozitivní. Bez ohledu na to, jak situace vypadá, zaměřuj se na to, co CHCEŠ, aby se stalo, a pak dělej pozitivní kroky tímto směrem. To, jestli jsi, nebo nejsi šťastný a úspěšný záleží v dlouhodobém měřítku na optice, kterou svět pozoruješ.

Henry David Thoreau, americký filozof, napsal: „Bohatství je schopnost plně prožít život.“ I když budeš procházet těžkostmi, přemýšlej o úhlu pohledu. Vždycky je něco, za co můžeš být vděčný – čím si můžeš vyrobit svůj první pozitivní pocit.

Pokud si chcete v životě dovolit trochu vlastního štěstí, k dispozici je Vám unikátní monotematické vydání magazínu FC. K jeho zaslání, prosím, vyplňte svou adresu zde. Poštovné platíme my.

© Petr Casanova

- Reklama -