7 nejmocnějších myšlenek, které zvedají nás i druhé

Někdy je lepší nechat střepy být, než se o ně znovu a znovu zraňovat v zoufalé snaze poskládat rozbité dohromady.

Když jsem byl mladý, zaskočila mě jedna dívka – velmi krásná, přitom bez sebevědomí. Řekla: „Myslím, že žádná žena nevěří, že je krásná, dokud se neobjeví muž, který jí dát pocítit to, že opravdu je.“

Zaujalo mě to. Cožpak ženy potřebují druhého, aby uvěřily v sebe?

A, napadlo mě, nepotřebují někdy někoho takového i muži?

Ten den jsem se přestal podivovat na pohled nesourodým párům – například zajímavá žena a nezajímavý muž, a naopak. Do té doby jsem se ptal: Proboha, co na něm/ní vidí? 

Byla to pro mě stejná záhada, jako když nějaký boháč nebyl šťastný, nebo když si chudák radostně pískal v dešti. Ano, byl jsem tak mladý a nezralý, že jsem nevěděl, že naše spokojenost a vyrovnanost nemusí záležet na objektivních okolnostech, když tu spokojenost a vyrovnanost máme v sobě. A naopak, že ani všechny poklady světa nás neučiní šťastnými, pokud se neumíme radovat.

Ten den jsem pochopil, že lásku, štěstí, vyrovnanost je možné dát i slovem nebo pouhou myšlenkou. Nejen druhé osobě, ale i sobě. Že správné slovo/myšlenka může změnit všechno. Kdykoli.

„Miluji Tě“

Dvě slova, která upevňují vztah. A která, upřímně, říkáme častěji druhým než sobě. Jako kdyby ten druhý byl důležitější. Ale co když pak ten druhý odejde? Znamená to, že nám pak zbude ten, koho jsme méně milovali?

Povím Vám smutnou zprávu: Ať milujeme kohokoli, ten vztah se jednou stane minulostí. Nic netrvá navždy, a už vůbec ne lidé. Všechno, co prožíváme, prožíváme dočasně. To je hlavní důvod, proč si čehokoli krásného musíme vážit – dokud je čas.

Na nic pozitivního v životě nemá smysl čekat. A na lásku už vůbec ne. Pěstujme ji k sobě i k druhým. Srdce lidí jsou nejčastěji lámána nevyslovenými slovy.

V lásce nefungují žádné odklady. Láska je totiž cit. A ten nerozumí slovnímu spojení „někdy později“. Co není dnes, tím se budeme trápit. Co je dnes, to nám dává štěstí.

„Děkuji Ti“

Kdo čte magazín FC, možná si pamatuje mou krátkou vzpomínku na dětství, kdy jsem péči svého okolí považoval za samozřejmost. Samozřejmosti místy až obtěžují. Ale když taková samozřejmost zmizí, začne tomu, kdo ji považoval za obtěžující, chybět.

Je to bizarní historka, ale ilustruje to přesně. Můj děda mi jednou dal šedé tesilové kalhoty. Kousaly, byly nemoderní, a tak jsem s nimi praštil o zem. Nepoděkoval jsem.

Ještě ten měsíc děda zemřel. A mně došlo, že kalhoty byly to poslední, co mi v životě vlastně daroval. Od té doby jsem mu mnohokrát v duchu poděkoval, ale není to pořád dost na to, aby mě přestalo mrzet, že jsem mu ta dvě slova nestihl říct do očí.

Dnes už děkuji každému. Za každou pozornost. Každý komentář.

Protože nikdy nevím, jestli nebude poslední.

„Jsem dost dobrý na to, abych se měl rád a respektoval se“

Bez vody, bez potravy, bez střechy nad hlavou… ano, to jsou těžké chvíle. Ale pořád člověk může mít něco, co ho postaví na nohy – sám sebe.

Cítit se však osaměle – nemít se rád a nerespektovat se –, to jsou jedna z nejtěžších muk. Cítit se před sebou cize, nepohodlně, svázaně, a přitom tomu nemoct utéct. Je to ještě horší, když Vás nemá rád a nerespektuje někdo druhý. V takovém případě totiž pořád můžete začít někde jinde, s někým jiným, protože věříte ve svou hodnotu. Ale jak se restartovat, když sami v sebe už nevěříte?

Rádi se obracíme na kamarády. Ti nám opravdu mohou vnést do života mnoho světla a radosti. Ale nedokážou vyplnit prázdnotu, kterou si odčerpáváme sami. K čemu jsou nám dodané pytle cukru, jestliže jsme kyselí sami na sebe? Copak zkysané mléko lze osladit a pít?

Kdykoli se cítíme osaměle, není to vinou druhých. Znamená to, že jsme ve špatné společnosti – především sami se sebou. To my se k sobě chováme špatně, to my si sami sebe nevážíme, to my dovolujeme druhým, aby nás zraňovali.

Kdykoli se cítíme osaměle, začněme tedy obnovováním nejdůležitějšího vztahu, který ve svém životě máme. Vztahu, na kterém jsme životně závislí, protože jde o vztah s jediným člověkem, který s námi zaručeně bude až do konce našeho života.

Začněme obnovováním vztahu k sobě.

Pomohou nám k tomu 3 důležité věty, které tvoří jeden řetězec. Naučme se je.

Které to jsou? Obraťte, prosím, na 2. stránku.