Budoucnost podle Marka Zuckerberga: Celý jeho Dopis narozené dceři

- Reklama -

Mark Zuckerberg se stal otcem. Své novorozené dceři, Maximě, společně s manželkou Priscillou Chan, napsal otevřený dopis, ve kterém slibuje, že 99 % svého majetku věnuje na charitu.

Akcie Facebooku okamžitě zaznamenaly prudký vzestup. Sám Zuckerberg si za pouhý den polepšil o 1,3 miliardy dolarů. Je to jeho rekordní rok. Od 1. ledna posílil jeho investiční majetek o 12,3 miliardy dolarů a celkem je na 46,8 miliardách dolarů s tím, že oficiálně bohatších je pouze sedm osob. Ale nikdo tak mladý.

Jednatřicetiletý Zuckerberg v zajímavém dopise odhaluje své myšlení. Vyjadřuje, co ho trápí, kde vnímá problém i kam hodlá nasměrovat úsilí Facebooku. Nepřekvapí, že hodlá rozšiřovat komunitu do oblastí, které jsou prozatím nepřipojené k internetu. Pro Facebook je to potenciální klientela neskutečných 4 miliard lidí.

Ale ten dopis není jen o penězích. Je o budoucnosti. Není divu, že nejvýraznější komentář k němu zaujala Melinda Gates, manželka momentálně nejbohatšího (oficiálně) muže planety Billa Gatese.

Originální text Dopisu dceři i s komentáři můžete sledovat zde.

komentáře

Jakkoli mohou být Zuckerbergova slova vykládána jako obchodní, jsou k zamyšlení. Nad světem, vývojem i námi samotnými. Přinášíme ho v kompletním změní:

Drahá Max,

Tvoje máma a já ještě nemáme slova, kterými bychom popsali naději, jakou nám dáváš do budoucnosti. Tvůj nový život je plný příslibů a my věříme, že budeš šťastná a zdravá tak, abys jej mohla plně prožít. Poskytla jsi nám důvod přemýšlet o světě, ve kterém budeš žít.

Tak jako všichni rodiče i my chceme, abys vyrůstala v lepším světě, než je ten náš.

Zatímco média se často soustředí na to, co je špatně, v mnoha ohledech se svět stává lepším. Zdraví se posouvá. Chudoba ustupuje. Vědomosti rostou. Lidé se propojují. Technologický pokrok v každém ohledu znamená, že Tvůj život by měl být dramaticky lepší než náš dnes.

My se budeme podílet na tom, aby se toto uskutečnilo. Nejen proto, že Tě milujeme, ale také proto, že máme morální odpovědnost za všechny děti příští generace.

Věříme, že všechny životy mají shodnou hodnotu, včetně mnoha lidí, kteří začnou žít v budoucích generacích. Celá naše společnost má povinnost nyní zainvestovat do zlepšení života všech, kteří přijdou na tento svět, a nejen těch, kteří už jsou tady.

Bohužel, zatím vždycky nesměřujeme všechny své zdroje do největších příležitostí a problémů, kterým naše generace čelí.

Vezměme nemoci. Dnes utrácíme asi 50krát více na léčbu nemocí než na jejich výzkum tak, aby lidé v první řadě neonemocněli. Medicína je opravdovou vědou méně než sto let a my přesto už vidíme kompletní řešení pro některé z nemocí a dobrý pokrok při hledání řešení u dalších. Tak jak se zrychlují technologie, máme reálnou šanci na to, že v příštích sto letech dokážeme předvídat, léčit a zvládat všechny nebo většinu nemocí.

Dnes lidé umírají převážně z pěti příčin – srdeční nemoci, rakovina, mrtvice, neurodegenerativní a infekční choroby – ale my můžeme urychlit pokrok v těchto i dalších problémech.

Jakmile si uvědomíme, že Tvoje generace a generace Tvých dětí nemusí trpět nemocemi, pochopíme, že všichni společně máme odpovědnost investovat trochu více do toho, aby se budoucnost stala realitou. Tvoje matka a já se na tom chceme podílet.

Vymýcení nemocí potrvá nějaký čas. V krátkém období pěti nebo deseti měsíců to nemusí vypadat, že vytváříme nějaký rozdíl. Ale v dlouhodobém měřítku semínka, která teď zasadíme, vyrostou a jednou Ty a Tvé děti uvidí to, co jsme si my mohli jenom představit: svět bez utrpení z nemocí.

Je tak mnoho příležitostí, jako je tato… Pokud společnost napřímí více energie na tyto velké výzvy, zanecháme Tvé generaci mnohem lepší svět.

• • •

Naše naděje pro Tvou generaci se sousztředí na dvě myšlenky: rozvoj lidského potenciálu a prosazování rovnosti.

Rozvíjení lidského potenciálu je o tom posouvat hranice toho, jak skvělý může být lidský život.

Můžete se vy učit a sbírat zkušenosti 100krát rychleji než my dnes?

Může naše generace vymýtit nemoci tak, abyste vy žili mnohem delší a zdravější životy?

Můžeme propojit svět tak, abyste vy měli přístup ke každé myšlence, osobě a příležitosti?

Můžeme vytvořit čistější energii tak, abyste vy mohli vynalézat věci, které si my dnes neumíme představit, a přitom ochránit životní prostředí?

Můžeme ponoukat podnikavost tak, abyste vy jednou mohli budovat jakýkoli byznys a řešit jakékoli výzvy směřující k většímu míru a prosperitě?

Prosazování rovnosti je o zajištění toho, aby každý měl přístup k uvedeným příležitostem – bez ohledu na svou národnost, rodinné a jiné okolnosti, do kterých se narodí.

Naše společnost to musí prosazovat nejen ve jménu spravedlnosti nebo charity, ale také v zájmu lidského pokroku.

V dnešní době se ochuzujeme o potenciál mnoha lidí, kteří ho mohou nabídnout. Jedinou cestou, jak dosáhnout plného potenciálu lidstva, je využít talentu, myšlení a příspěvku každé osoby na světě.

Může naše generace snižovat chudobu a hlad?

Můžeme zajistit každému základní lékařskou péči?

Můžeme budovat komplexní a přívětivé komunity?

Můžeme pěstovat mírumilovné a tolerantní vztahy mezi lidmi všech národností?

Můžeme upřímně zapojit každého – ženy, děti, menšiny, imigranty a všechny „odpojené“?

Jestliže naše generace učiní správné investice, pak odpověď na každou z těchto otázek může být ano – a doufejme ještě během Tvého života.

Co konkrétně hodlá Zuckerberg tlačit?

Otočte, prosím, na 2. stránku…