Začíná nová FC Academy s možností pro vzájemný brainstorming a networking

Vadí Vám ráno vstávat do zaměstnání s pocitem, že Vás vůbec nebaví nebo že pomáháte k úspěchu někomu, kdo to nakonec ani neocení?

Máte vlastní nápad, který může vyřešit problém dostatečně velkého počtu lidí, jen nevíte, jak ho uskutečnit?

Už podnikáte, ale točíte se v kruhu, nevíte, jaký je další správný krok?

Pak právě Vám by mohla pomoci FC Academy, naše internetová škola praktického podnikání.

Jak být úspěšným

Předně, FC Academy není sněním o úspěchu. Je o uskutečňování snů, náročné každodenní cestě.

Všechna doporučení, která ve videích uslyšíte, vycházejí jednak z našich zkušeností, jednak z praxe úspěšných lidí, o nichž píšeme na stránkách tištěného magazínu FC. Tam jsou živé inspirace.

Jsou to lidé, kteří pochopili základní rozdíl mezi neúspěchem a úspěchem (viz dále); kteří vědí nejen to, co je chyba, ale i to, co je ponaučení. Jejich pokusy a omyly, ale především jejich nápravy, poznání a zkušenosti, jsou obsahem našich videí a pro Vás zkratkou, jak se dostat rychleji ke svému cíli už proto, že si uvědomíte, že 1) nejste první, kdo řeší daný problém, a 2) někdo už Váš problém efektivně vyřešil. A v FC Academy se dozvíte jak.

Využijete tedy cizích zkušeností, a přitom půjdete svou cestou.

Kdo je úspěšný člověk

Pro to, abychom byli schopni na sobě pracovat, růst a zlepšovat se, si musíme uvědomit toto:

1. Kdykoli vidíme člověka, který dosáhl nebo dosahuje svých snů, můžeme si být jisti, že na začátku udělal jedno klíčové rozhodnutí. Začít.

Pokud čekáte na nějaké zvláštní znamení od osudu, abyste na sobě začali makat, pak budete čekat celý život. Život Vám nic nedluží a je mu jedno, jak s ním naložíte. Je to Váš čas a nikoho jiného.

Pokud přesto k tomu, abyste začali, potřebujete nějaký zvláštní pokyn, tak tady ho máte: TEĎ.

2. Všechny úspěšné lidi na začátku spojovala víra v to, že jejich budoucnost může být lepší než přítomnost, a to, že tomu oni sami mohou pomoci.

3. Jediný rozdíl mezi tím, kde jsme, a tím, co si skutečně přejeme, je to, co pro své přání děláme. Ačkoli Rhonda Byrne ve svém Tajemství tvrdí, že k naplnění snů stačí 3 procesy Věř – Žádej – Přijímej, podle našeho názoru je tím nejpodstatnějším: Makej na tom. Žádné snění a čekání Vám úspěch nezajistí, jedině činy a kroky.

4. Neúspěšný člověk není ten, který padl, ale ten, který po pádu odmítá vstát. Úspěšný člověk je ten, který padl a přemýšlí proč. Je ochoten hledat chyby, přiznat si je, napravit je a hledat novou cestu vpřed.

FC Academy je tedy vhodná pro každého, kdo na sobě chce pracovat. Kdo se chce poznávat. Kdo chce vidět a zlepšovat své přednosti, jakož i kdo se nebojí vidět a odstraňovat své nedostatky. Pokud se bojíte pravdy, to znamená uplatnění svých silných stránek a vzepření se těm slabým, na FC Academy určitě neklikejte. Jen byste ztráceli čas, který můžete raději věnovat sebelítosti.

5. V FC Academy nikdy neuslyšíte, že úspěch je klíčem k vnitřní spokojenosti. Právě naopak, vnitřní spokojenost je klíčem k úspěchu. Jen ten, kdo je vnitřně spokojený se sebou a s tím, čemu se odvážil věnovat, může být úspěšný.

Co je obsahem FC Academy

Všechno, co Vás na obchodních školách nenaučí. Školy vysvětlují teorii, FC Academy se zabývá praxí. Tedy skutečnými problémy, které přicházejí a brzdí většinu podnikatelů.

Podnikání samozřejmě není pro každého. Podnikání je totiž dovednost, která se dá naučit – a každý člověk se rozhodně není ochoten učit. Proto podnikání není pro každého. Uspět v něm ale může každý, kdo si uspět dovolí.

Jedním z lidí, kteří nás inspirovali k FC Academy, je Richard Branson, který prakticky nikdy uspět neměl. Od dětství trpěl kombinací dyslexie a poruchy soustředění. „To, že jsem uspěl, je výsledkem dvou kroků. Předně jsem přestal poslouchat všechny konvenční názory o tom, co dokážu nebo spíš nedokážu. Co mám a nemám. A za druhé jsem nikdy nepřestal hledat cesty, jak svůj život zlepšit.“

Branson definoval 5 podmínek, při jejichž splnění může uspět úplně každý. Tyto podmínky je nutné akceptovat ve své hlavě.

1. Nikdy nevíme, jak věci, do kterých se poprvé pouštíme, dopadnou nebo kam až se rozvinou. Každý první krok musíme od této chvíle vnímat jako experiment. „Pokud je pro Vás krok do neznáma výzvou, pak máte šanci uspět. Pokud se kroku do neznáma bojíte, všechno, co Vám může otevřít, pro Vás zůstane navždy zavřené.“

2. Nikdo se podnikatelem nerodí. Podnikatelem se každý člověk musel stát. Nikdo z nebe nespadl učený. Proto „nebuďte rozpačití z chyb, které uděláte. Neúspěchy nás učí mnohem víc než úspěchy. Porozumíme-li tomu, KDE chybujeme, víme, kde začít, abychom už nechybovali.  Porozumíme-li tomu, KDE věci přestaly fungovat, pochopíme, kde začít, aby příště už fungovat mohly.“

3. Učíme se každý sám – tím, že se o něco snažíme a selháváme. Zkusit to je nejlepší způsob, jak se o něčem i o sobě dozvědět víc.

4. Nikdo nerozumí všemu a neovládá všechno. Ani Vy zdaleka nemusíte – ale musíte se naučit delegovat. Tedy připustit, že všemu nerozumíte, a začít důvěřovat lidem, kteří dané věci rozumí více než Vy. Pokud jim svěříte odpovědnost, můžete ve svém podnikání dokázat víc, než jste sami schopni. Mimochodem, těm lidem se říká zaměstnanci. „Není správné přemýšlet tak, že pro úspěšné podnikání jsou potřeba dobří zaměstnanci. Je nutné začít přemýšlet tak, že dobří zaměstnanci znamenají úspěšné podnikání. Podstata podnikatelského úspěchu je v lidech.“

5. Nejprve musíte srovnat sami sebe. Paradoxně to znamená zjednodušit si život. „To, čemu se začnete věnovat, Vás musí bavit a provokovat, protože jen přirozená zvědavost rozvíjí kreativní instinkty. Tak jako Vašim zaměstnancům nebude stačit ke spokojené práci jen vyplacená mzda, i podnikatelům dříve či později přestane stačit pouhý zisk. Začne je uspokojovat to, co dělají, jak naplňují svůj život a jak mohou být pyšní na sebe, svůj využitý čas i lidi, kteří se společně s nimi rozvíjejí.“

Jak funguje FC Academy a co nového přináší?

Obraťte, prosím, na 2. stránku.