3 nejtěžší, přesto tak důležité způsoby, jak být pro druhého nedocenitelný

Když děláme chyby a sami je nevidíme; když nás někdo zrazuje a my o tom nevíme; když se zbytečně zraňujeme a sami si to neuvědomujeme… tehdy se oddělují přátelé od „přátel“. Přátelé vědí, že nejvyšší hodnotou lidského života je čas. Všechno ostatní obvykle lze obnovit. Čas nikdy ne. Zbytečně ztracený čas se nikdy nevrátí. A základním mottem přítele by mělo být: Když se chceš dostat z jámy, nejprve přestaň kopat.

Být „přítel“, tedy milý a usměvavý tehdy, když se to hodí, jistě člověku přináší více známých. Nicméně lidé nepotřebují žádný „jistý počet přátel“. Spíše potřebují „počet přátel, kterými si mohou být jisti“. Především v tom, že s nimi po boku nebudou zbytečně ztrácet čas. Že jim budou říkat pravdu, i když se nemusí vyslovovat ani poslouchat příjemně. Že pochopí, že je většinou lepší konec s bolestí než bolest bez konce.

Je dobře, že takových opor není nikdy mnoho. Alespoň si uvědomujeme jejich hodnotu. Jak jsou ve skutečnosti pro nás nedocenitelní.

Podporou ve změnách, ke kterým se odhodláváme, je také aktuální vydání magazínu FC.

FC4_2015_titul_dvoustrany.indd

116 stran s články, které nepublikujeme na tomto webu, Vás může inspirovat tím, jak za změnami šli konkrétní jiní lidé. Náměty, jak na sobě zapracovat. Příležitostmi, které se aktuálně nabízejí. Časopis zasíláme pouze těm, kteří vyplní svou adresu zde (proklikněte).

Digitální verze FC pro čtenáře, kteří žijí v zahraničí a nemohou obdržet tištěný časopis, je zde.

© Petr Casanova, foto: Viktor Hanáček