Myšlení jako navigace: 9 nejdůležitějších otázek, které si položme každý večer

Motto: „Pokrok je nemožný bez změny. A ti, kteří nejsou ochotni změnit své myšlení, nejsou schopni změnit nic.“ George Bernard Shaw

Pamatujme si: Všechno důležité je v naší hlavě. To, jak myslíme, přímo ovlivňuje to, co děláme, potažmo to, čeho dosahujeme. Protože myšlenky vedou k činům a činy k výsledkům.

Poslední vydání magazínu FC jsem zaměřil na správné myšlení. Věděl jsem, že u čtenářů, kterým to nedá spát, se výsledky musí dostavit. Toto je jeden z výsledků, který mi přišel v noci:

Jana

Vydání s rozpůlenou hlavou na titulní straně ukazuje cestu. Každý člověk má myšlení, které po ní může vykročit – pokud ovšem ten člověk chce.

Lidé chtějí znát správné odpovědi na své otázky. Problém je, že se neumějí správně ptát. Už na žurnalistice nás učili: Abyste dostali správnou odpověď, musíte položit správnou otázku. Volba správných slov je klíčová, protože slova tvoří myšlenky. A otázky, které si na konci každého dne pokládáme, určují typ člověka, kterým se stáváme. Otázky vytvářejí naši budoucnost – to, jak o ní přemýšlíme a co pro ni děláme.

CO CHCEŠ VŮBEC NEJVÍCE VE SVÉM ŽIVOTĚ? – úplně základní otázka. Odpovědí na ni je cíl, který si zadáváme do své životní GPS navigace. Když zadáme špatný cíl, dojdeme na špatné místo. Naše odpověď musí být stručná a jasná. Cíl, který neumíme vyjádřit jednou větou, je příliš složitý. Běžné autonavigaci také stačí název města, ulice a číslo popisné.

směr

Znát svůj cíl znamená pochopit svůj směr. Kdo neví, kam jde, ten tam nemůže dojít. Není to proto, že by nebyl schopen nějakého cíle dosáhnout. Všichni jsou toho schopni. Ale většina lidí neví, kam vlastně v životě jde. Primárně potřebuje začít ne správně jednat, ale v první řadě správně myslet. Naučit se sebe ptát.

Mnohokrát jsem psal o síle slova, síle myšlenky. Otázky mají ohromnou moc. Dokážou člověka dotlačit za roh. Když pochopí situaci, v jaké je, a když přijme své nedostatky s rozhodnutím je překonat, pohne se směrem, kterým si přeje. Na všech otázkách, které Vám ukážu, je nádherné, že dokážou motivovat k tomu, abychom se zaměřili na další krok.

Když jsem nedávno psal, co všechno úspěšní lidé stíhají před snídaní, mnozí se divili: Jak to, že nespí déle? Ale lidé, kteří si umějí klást správné otázky, se nemohou dočkat rána. Protože vědí, že odpovědi jim umožňují udělat dříve krok blíže ke svému cíli.

Upozorňuji, že otázky jsou mocné. Ale ne příjemné. Tudíž ani odpovědi, které si uvědomíme, nemusejí být příjemné. Ale jsou také mocné. Protože jsou správné. Umožní nám zadat do své navigace

Odpovědi na ně nemusejí být příjemné. Podstatné je, že budou správné. Že nám umožní zadat do navigace nejen to, KAM směřujeme, ale také ODKUD vlastně vycházíme.

Zajímá Vás 9 mocných otázek? Otočte, prosím, na 2. stránku…