Proč číst smlouvy déle než 5 minut a nepodepisovat to, čemu nerozumíme

„Podvedli mě. Podepsal jsem úvěrovou smlouvu, ve které se zavazuji k něčemu, k čemu jsem se zavázat nechtěl. Teď to po mně chtějí, podvodníci.“ Je mi z těchto mailů smutno. Protože drhnou. Pokaždé se musím ptát: Proč lidé podepisují to, co by při důkladném přečtení nikdy nepodepsali? Jak to, že ti, kteří jsou ve finanční tísni, dokážou odsouhlasit to, co je může ponořit do ještě větší tísně? Proč tvrdí, že se upsali ďáblu, když primární problém nebyl v druhé straně, ale v nich samotných?

Právo je drsný obor. A Česko už od Havlových dob chtělo být právní stát. Drsný stát. Smlouva je vícestranná dohoda. Není platná bez souhlasu všech stran. Když – v úvěrovém vztahu – obě strany souhlasí a jedna z nich své smluvní povinnosti nedodrží, ano, lze ji očerňovat. Ale jak je možné očerňovat tu stranu, která si nárokuje to, co jí dle smlouvy patří?

Ano, právě to je právo. K čemu se zavážete, to musíte plnit.

A právě to je důvod, proč je nutné číst smlouvy, které podepisujeme. A to maximálně důkladně. Protože litera scripta manet. Co je psáno, to je dáno.

Zmíním dvě alarmující fakta, která mějme neustále před očima:

Téměř DVĚ TŘETINY Čechů vůbec nečtou smlouvy, které jim protistrana předloží k podpisu. Důvěřují. Ale na důvěru se v právním vztahu nehraje – jinak by Vám přece nepředkládali písemné smlouvy!!!

Navíc jen zlomek Čechů rozumí tomu, co podepisuje. Například význam zkratky RPSN zná každý šestý Čech. Pojem rozhodčí doložka umí vysvětlit každý šestnáctý…

návyk

Jiří Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, která je členem mezinárodní organizace ABL (Alliance of Business Lawyers), tato data překládá do každodenních souvislostí: „Není výjimkou, že lidé kvůli své nepozornosti  podepíšou nevýhodnou smlouvu, kterou už nelze odvolat a má fatální následky pro ně i jejich rodiny.“

Pane doktore, proč se lidé zavazují k tomu, co je může zničit?

„Tou nejzákladnější chybou je, že se s obsahem smlouvy dopodrobna neseznámí a důvěřují ústnímu ujištění druhé strany. Často se tak zavážou k něčemu, o čem vlastně ani nevědí.“

A když smlouvu dopodrobna přečtu, může mi i tak něco uniknout?

„Samozřejmě. Pokud podceníte význam listin, na které je v textu smlouvy pouze odkazováno. Fyzicky nejsou ke smlouvě připojeny.“

Co to bývá například?

„Všeobecné obchodní podmínky. Stejně se podceňuje význam ujednání o smluvních pokutách a jiných sankcích nebo rozhodčí doložce.“

To jsou taková nepříjemná zaklínadla. Člověk věří, že na ně nedojde, a tak raději…

„Ano. Je běžnou chybou přeskočení pojmů, kterým lidé nerozumí.“

Co nejčastěji lidé ignorují, a přitom by tomu měli věnovat hlavní pozornost?

„Například RPSN. Zkratka pro Roční Procentní Sazbu Nákladů. Jde o souhrn všech nákladů spojených s půjčkou. Je počítán v procentech z dlužné částky na jeden rok.“

Marketingově to ale zní jako kompletní náklady na celých například 30 let, po kterých se bude splácet úvěr nebo hypotéka…

„Zdůrazňuji, na každý rok! V RPSN by tedy měla být započtena nejen úroková míra, ale také všechny administrativní či jakékoli jiné náklady spojené s úvěrem na období jednoho roku. Například poplatky za uzavření smlouvy, poplatky za vedení úvěru, poplatky za vedení účtu, pojištění schopnosti splácet a podobně. RPSN by tudíž měla sloužit pro jasné srovnání výhodnosti úvěrů různých peněžních institucí.“

Při jaké RPSN byste si Vy už úvěr nevzal?

„Alarmující je v případě, kdy přesahuje 40 až 50 procent.“

Je to s Čechy opravdu tak špatné, že smlouvy nečtou?

„Vezměte si, že úvěr má v Česku téměř každý třetí člověk. Přitom 40 % Čechů, tedy dva z pěti, text úvěrové smlouvy nečtou vůbec. A další třetina mu věnuje 5 minut pozornosti.“

Pět minut nestačí?

(úsměv) „Během tak krátké doby je takřka nemožné, aby smlouvu prostudoval odborník, natož laik.“

Proč tomu lidé věnují tak málo, když to může jednoznačně rozhodnout o kvalitě zbytku jejich života?

„Odpovím zdánlivým paradoxem. Racionálně Češi o smlouvě uvažují ve chvíli, kdy ji ve skutečnosti nepotřebují.“

Myslíte, že když půjčku nepotřebují, jsou schopni počítat s čistou hlavou?

„Ano. Zato ve finanční tísni podepisují i značně nevýhodné smlouvy. O finanční nezodpovědnosti do značné míry vypovídá to, že 12 % Čechů by si neváhalo půjčit i od neznámého nebo podezřelého zdroje.“

Máte na mysli osůbky, která zazvoní u dveří a nabízí výhodnější elektřinu, plyn, cokoli jiného, hlavně rychle a podepsané na koleni?

Pokud se člověk rozhodne podepsat jakoukoli smlouvu, měl by vždy dbát na to, aby měl dostatek prostoru seznámit se s jejím obsahem a dostatečně zhodnotit případná rizika jejího podepsání. U smluv uzavíraných na ulici nebo s podomními prodejci je tato možnost značně omezena a dotyčný se dostává do situace, kdy pod jistým tlakem podepíše, aniž by věděl, jaké povinnosti smlouva obsahuje.“

Kdo je nejrizikovější? Senioři?

„Překvapím Vás. Mezi nejlehkovážnější patří lidé v produktivním věku od 25 do 44 let.“

Pojďme ale od úvěrů k běžným smlouvám. Přichází léto a dovolené. Opět budou lidé hartusit na zájezdech, které budou mít horší než přislíbenou úroveň a realita se jaksi rozejde s marketingovými texty a retušovanými fotografiemi v katalozích. Co pak?

„Cestovní kanceláře jsou samostatnou kapitolou. Smlouva o zájezdu by vedle základních údajů měla obsahovat přesně to, co klient od zájezdu očekává. V případě nesplnění těchto požadavků se totiž může dovolat JENOM toho, co měl upřesněno ve smlouvě. Například pokud jednou z podmínek byl výhled na moře a ze zákazníkova pokoje takový výhled není, může se dovolat náhrady či odškodnění na základě smlouvy. Ale ten výhled musel být ve smlouvě uveden.“

Jinými slovy: Jestliže firma to, co slíbí, není ochotna zanést do smlouvy, dá se vytušit, jakou hodnotu má její ústní příslib. Zkrátka a dobře: Co je psáno, to je dáno – to platí stejnou měrou pro obě strany. Nikdo se nechce uvazovat neuváženě. Proto si, prosím, dávejme pozor, k čemu se podpisem zavazujeme. Ptejme se, ujišťujme, prověřujme. Jeden neuvážený podpis může snížit kvalitu celého zbývajícího života. Kvůli uspěchaným 5 minutám…

Více o tom, na co si dávat pozor, v tištěném magazínu FC. Pro zaslání stačí uvést adresu do formuláře zde.

© Petr Casanova