20 důležitých připomenutí, když nás zabolí odmítnutí jinou osobou

- Reklama -

11. Abychom se vyrovnali s cizím odmítnutí, potřebujeme ho zažít. Nejsilnější lidé v životě jsou vždycky ti, kteří se naučili správně používat cihly, které po nich ostatní házejí. Naučili se s nimi jednoduše posilovat.

12. K veškerům šrámům a životním jizvám se naučme přistupovat jako k připomínkám toho, jaké poškozování druhými osobami nám pomohlo zmoudřet, zopatrnět a zodolnět.

13. Kdykoli o někoho nebo něco přijdeme, přemýšlejme o tom ne jako o ztrátě, ale jako o daru. Jako o světle, které nám lépe osvětluje cestu a umožňuje nás více vidět.

14. Nikdy nepochybujme o tom, že každá událost má pozitivní poselství. Někdy k nám přijde oklikou, časem. Ale vždycky přínos pochopíme.

15. Většina lidí buď přeceňuje, nebo podceňuje to, co může v životě ovlivnit. Je to proto, že až příliš často se přetvařujeme. Kdo vlastně jsme? Ve skutečnosti jsme ta osoba, když se nikdo nedívá. V té chvíli jsme to 100% my. Zamysleme se nad tím, jak moc se sami od sebe odlišujeme, když se snažíme na někoho (nepřirozeně) zapůsobit.

šéf se baví

16. Přetvářka vyplývá z nejistoty a potřeby se porovnávat. Kdykoli porovnáváme svou osobu s jinými osobami nebo s tím, jak o nás jiní mluví, vede to ke snížení naší hodnoty. Vůbec se s nikým neměřme. Nemá to smysl. Nikdo nemůže žít náš život lépe než my, protože nikdo jiný ho nežije.

17. Čím více naplníme svůj život vášní a konstruktivním odhodláním, tím méně času a energie vyplýtváme destruktivním ohlížením se na to, čí souhlas nebo posvěcení potřebujeme a zač vlastně stojíme.

18. Všechny překážky, které nám vstupují do cesty, i všechny frustrace z odmítnutí používejme raději k motivování než k demotivování své osoby. Uvědomme si, že bez ohledu na to, co se děje, můžeme 100% ovládat to, jakým způsobem to vnímáme. Učme se pohlížet na život pozitivně. I na jakoukoli událost, která nás potká. (Pokud s tím máte problém, čtěte tištěný magazín FC a sledujte, jak se to naučili úspěšní lidé.)

19. Odmítnutí je jedna z mála příležitostí, která nám umožňuje svobodně a bez komplikací přivítat v budoucnu něco lepšího.

20. Nehořekujme, že je všeho konec. Právě teď je nový začátek. Snažme se udržovat si 4 přednosti: Být dost SILNÍ na to, abychom dokázali strávit to, co je pro nás špatné, dost MOUDŘÍ na to, abychom právě v takové chvíli šli dopředu, dost PILNÍ na to, abychom právě v takové chvíli na sobě tvrdě pracovali, a dost TRPĚLIVÍ, abychom si počkali na to, co si skutečně zasloužíme.

Absolutně nikdy nepodléhejme dojmu, že nejsme dost dobří. Vždycky jsme dost dobří na to, abychom mohli popojít od každého, kdo se nám snaží vnutit opak. Naopak, jestliže začneme poklekat a žebrat o přízeň, o potvrzení hodnotu, v té chvíli přestaneme být dost dobří.

Na budování vlastní hodnoty je zaměřen nový tištěný magazín FC s podtitulem Jak z nemožného udělat možné. Rozmyslete si, než si řeknete: „Na tohle nemám, to nedokážu, to je nemožné“. Anebo si raději nekupujte tento FC. Zboří totiž Vaše dojmy, že nestojíte za nic. Ukáže Vám, že máte svou hodnotu, ale musíte chtít. Stačí zde uvést Vaši adresu a zasíláme.

© Petr Casanova s poděkováním Marku Černovovi