Když procházíš peklem, hlavně nepřestávej jít: 7+1 technik, jak v problémech nalézat cestu vpřed

Motto: Když procházíš peklem, nepřestávej jít. V pekle se nesmíš zastavit.

Včerejšek byl pro mě emocionální den.

Hodinu před půlnocí čekám na taxi před restaurací, kde proběhlo úžasné osobní setkání s prvními absolventy naší First Class Academy. V tom cink. Ememeska. Fotografie páru u oltáře.

Před pěti lety jsme s kamarádem u Břežan vytáhli 16letého kluka z hodně zmuchlaného auta, které se právě potkalo se stromem. Auto patřilo jeho mámě a chlapci řekli lékaři, že už nikdy nebude chodit. Můj kamarád ho navštěvoval v nemocnici i se svou dcerou. Kluk se tvrdošíjně uzavřel do sebe, přesvědčen, že se proti němu spiknul osud. Kamarádova dcera přitakala: „Chápu Tě. Já mám taky spoustu snů a nikdo mi je nechce plnit, natož je se mnou prožívat.“ Jmenovala, kam by se v životě chtěla podívat, co krásného podstoupit.

Ten chlapec, jak už to u mužů bývá, si to vzal osobně. Nedalo mu to a začal na sobě makat. Ne kvůli sobě, ale kvůli ní. Říká se tomu ego nebo ješitnost. Je to mužská spása, díky níž jsou pánové často ochotni udělat pro druhé to, co by neudělali pro sebe.

Na té svatební MMS stál on s přítelovou dcerou. Stál, zdůrazňuji. Na svých nohou.

Život není o tom mít na všechno ihned odpověď, ale o umění klást správné otázky. A to nejen druhým. Hlavně sobě.

Proč jsou otázky tak důležité? Protože vytvářejí myšlenky. Myšlenky vytvářejí slova. Slova vytvářejí činy. Činy vytvářejí charakter. A charakter dokáže změnit všechno.

Kdykoli se nám zdá, že v našem životě přituhuje a velikost problémů roste, je to právě síla našeho charakteru, co nás provede celým tím peklem. Ve Zlatých stránkách není žádná posilovna charakteru. Takový podnikatelský záměr je zbytečný, protože tu posilovnu máme všichni přímo v sobě.

Náš charakter je přímo ovlivňován tím, co denně říkáme (na co se ptáme). Proto si, prosím, nasaďme na ústa průtokový měřič a posuzujme: Používáme spíše slova dodávající odvahu, když se bavíme například s kamarádem, který je v problémech? Nebo se snažíme zbytky jeho naděje ubíjet negativy, jedy a nedůvěrou? Jakou povahou vět zvyšujeme nebo snižujeme vlastní sebedůvěru?

Člověk je, v závislosti na věku, tvořen z více než poloviny vodou. Voda je výborný vodič. Co zajiskří v mysli, to okamžitě distribuuje našim orgánům. Snažme se tedy svou vodu neotrávit.

Jestliže máme právě v této chvíli vážný problém a sklon kvůli němu řvát nebo házet vinu na druhé, prosím, dejte mi ještě šanci položit Vám těchto 7+1 otázek. Anebo si je položte sami. Už přece víte, jak je důležité naučit se správně ptát… i sebe:

1. Kvůli čemu bychom právě teď mohli být pozitivní a šťastní, kdybychom chtěli?

Nejúčinnější zbraň, používaná proti stresu a negativitě, je naše schopnost vybrat si jednu myšlenku místo druhé. Štěstí v životě uniká především těm, kteří odmítají vidět dobré na tom, co již mají. Proto nezáleží na tom, zda jsme bohatí či chudí, zdraví či nemocní – kdykoli se můžeme cítit nešťastní. Ale i šťastní. Pokud nám život servíruje jenom negativní události, zkoušejme o nich, prosím, přemýšlet pozitivně:

Co dobrého na tom je? Jakou zkušenost si odnášíme? Čeho se už budeme vyvarovat?

2. Za jaký problém můžeme být vděčni, že ho právě teď nemáme?

Naučme se, prosím, usmívat nejen tehdy, kdy nám život připadá jednoduchý, dokonalý či takový, jaký jsme si naplánovali. Ale také třeba proto, že jsme šťastni a vděčni za všechny dobré věci, které máme, a všechny problémy, které nemáme.

Vím, že právě ten náš problém nám připadá jako středobod vesmíru. Ale je to jen iluze. Rozhlédněme se kolem sebe. Začneme vidět opravdové problémy. A protože nebudou naše, budeme schopni je vidět z nadhledu a dokonce pomáhat řešit. Ano, kdykoli nám připadá, že nemáme žádnou hodnotu a náš život žádný smysl, právě tehdy můžeme být někomu hodně užiteční. A naše maličkost rázem získá hodnotu a život smysl.

3. otázka, kterou si musíme klást, abychom zastavili své vnitřní užírání, co všechno ještě nemáme nebo kdo ještě nejsme