7 důležitých vět, které mají moc dovést každého k úspěchu

- Reklama -

obličej muže

Dovolte, při pátku, otázku:

Proč je zrovna člověk nejmocnějším živočichem na Zemi?

Copak je největší?

Nebo nejsilnější?

Či snad nejrozšířenější?

Nebo je nejchytřejší?

Ne, člověk není ani jedno. Přesto vládne. Může vyhubit jakýkoli přírodní druh. Už jich vyhubil tolik, že začal hubit i sebe.

Skoro všechna zvířata se člověka bojí. I větší, silnější, rozšířenější a chytřejší než on. Proč? Protože člověk je nevypočitatelný. Vykonává činy, aniž je potřebuje. Útočí, aniž by byl ohrožen. Člověk je nevypočitatelný dokonce i sám sobě. Jsou lidské exempláře, které celý život dělají to, co nechtějí. Zbraně, které dostaly od přírody, obrácejí nejen proti jiným, ale i proti sobě. Myslím tím myšlení a také řeč.

Slovo patří k nejzákeřnějším zbraním člověka. Dokáže ublížit i zabít. Zničit i zachránit život. Vybudovat i zbořit sebevědomí. Když správná slova správně seřadíme, dokážeme radikálně změnit svou budoucnost. Nebo budoucnost někoho jiného.

Všichni lidé se narodili na stejnou planetu. Někteří na šťastnější část, jako my. To je naše příležitost i prokletí, zpohodlněli jsme. Snažíme se ubránit život, který máme, byť nám třeba nevyhovuje a chtěli bychom víc. Chceme, ale u chtění končíme. Nejednáme. Místo vykonání toho, pro co jsme se rozhodli, čekáme, až to jednou někdo vykoná za nás, až se změna bůhvíjak sama uděje, až se z bůhvíjakého důvodu konečně odhodláme udělat to, co si přejeme a o o čem tak hezky sníme. Zvířata oproti nám neznají výrazy někdy, příště, jindy, znají jediný čas – teď.

Co tedy jinak udělali úspěšní lidé v tomto evropském teritoriu? Proč jsou úspěšnější než druzí? Proč některé firmy více prosperují, mají více zákazníků, spokojenějších zaměstnanců, větší bohatství? Budete se tomu smát, ale už biblická dějeprava říká, že na začátku bylo – slovo.

Je i na začátku cesty k úspěchu. To slovo je spojené s uvědoměním. Je procítěné. Lidé, kteří svůj život obrátili k úspěchu, častěji než ti druzí dokážou používat 7 jednoduchých vět. Žádná z nich Vám nezabere déle než 5 sekund. Dohromady trvají necelou půlminutu. Vyplatí se je naučit. Dokážou změnit život. Vám i lidem, kteří se rozhodnou dál už nečekat na náhodu.

Ty věty ukazují, jak mocný a odhodlaný může být člověk, když si slovem uvědomí, jaký potenciál obratu má v sobě.

začal

Máte plány. Máte cíle. Máte nápady. Ale koho to zajímá?

V čem mění Váš život jen to, že něco plánujete?

Ve skutečnosti nemáte nic, dokud na svých plánech nezačnete dělat, nezačnete je uskutečňovat. Hřbitovy jsou plné neuskutečněných převratných plánů.

Rozumím Vám, že všichni se na začátku zdráháme. Všichni pochybujeme o tom, zda právě ten náš nápad je správnou cestou. Zejména tehdy, kdy stejnou cestou ještě nikdo nevykročil a před námi je neprůchodná buš. Všichni se v té chvíle bojíme neznáma, propastí, selhání. Ale proč si představujeme jen to zlé? Copak tak málo sobě věříme? Copak jsme si už jindy neporadili v nečekaných situacích?

Bojí-li se lidé překážky, kterou vidí, dá se to pochopit. Ale bojí-li se něčeho, co se ještě ani nestalo (svých zlých představ a domněnek), je to nepochopitelné. Strach je přítel, udržuje nás v ostražitosti. Přítelem ale přestává být, pokud nás zastavuje bezdůvodně.

Popadněte svůj první plán, první cíl, první nápad. Zkuste ho. Udělejte dnes cokoli. Jakýkoli malý krok ve směru svého plánu. Nesněte o kroku. Udělejte krok. První krok je vždycky nejtěžší. Proto se ho lidé nejvíce bojí. Protože je krokem nejdelším: od ničeho k něčemu.

2. věta: Jakou moc má přiznání vlastní chyby