Proč motýli nevidí barvu svých křídel aneb 8 otázek pro chvíle prázdnoty

osamělá zima

Jen pozitivní myšlenky vedou k pozitivním činům. A jen pozitivní činy vedou k pozitivním výsledkům. Jak vidno, základem úspěchu je mít pozitivní myšlenky.

Říká se jim také víra, dobrá nálada, sebevědomí. Když věříte, nepřejícnost nad Vámi nemá moc. Když máte dobrou náladu, negativita Vás nerozhodí. Když máte sebevědomí, jste schopni jít za cílem bez ohledu na pochybovače. Není podstatné, zda cíle dosáhneme. Cílem v životním úspěchu totiž není konkrétní bod nebo čára, ale cesta. Chceme přece být šťastni ne až za deset let (nebo na penzi), ale pokud možno ihned. Víra, dobrá nálada a sebevědomí tohle dokážou obstarat – jako tři součásti pozitivního přemýšlení.

Jenže jak začít pozitivně myslet, když přišlo špatné slovo, špatná událost, špatný čin – a my jsme prázdní, bez nálady. Možná jsme dokonce frustrovaní, negativní, bezradní.

odcizeni na podzim

Slovo má ohromnou moc. Slovem můžeme někoho zranit nebo zničit. Ani to neovlivníme a putuje kolem pomluva, jed, odsouzení. Aniž to ovlivníme, podrazí nás člověk, kterému důvěřujeme, zklame někdo, na koho jsme spoléhali. Jak tohle ustát? Jak se sám dostat z nejhoršího, když kolem není nikdo, kdo by nám podal pomocnou ruku? Jak nezůstat sám s hořkostí, když celý svět odešel?

Negativní myšlenky vedou k negativním činům a negativní činy k dalším negativním výsledkům. Mít hlavu plnou negací a osamět je zlé. Ale pořád si můžeme sami pomoct. Sami se vzepřít, i když se cítíme slabí, zbyteční, neúspěšní. Chce to jen chtít. Chtít si položit 8 otázek. Odpovědi přijdou samy. A budou pozitivní.

Až přijdou, snažme se je v sobě udržet. Připomínat si je. A chraňme se před negacemi všeho druhu, které nám nepřinášejí nic, jen nás oslabují, vysávají. Nezapomeňme, že ani všechny oceány světa nepotopí loď, dokud se voda nedostane dovnitř. Stejně tak nás nezraní žádná negace, pokud jí to sami nedovolíme.

vděčný

Neúčinnější zbraní proti negativitě je přepnout na jinou myšlenku, než kterou právě máme v hlavě. Obyčejné štěstí unikají v životě těm, kteří na přítomnosti nechtějí nebo neumějí vidět něco dobrého. Kdykoli k nám život přestává být netečný a dává nám důvod být negativní, dělá to jen proto, aby nás donutil nalézt něco pozitivního.

Každá akce vyvolává reakci. Každé zlo je schopno vyvolat dobro. Každá zbabělost hrdinství. Každý neúspěch nás může donutit uspět. Nebýt ran, nikdy bychom nechtěli ranám předcházet. Nebýt smutku, nikdy bychom se nepotřebovali smát. Nebýt špatných lidí, nikdy bychom nečinili kroky k tomu, abychom poznali dobré.

Kdykoli nás opustí špatní lidé, konečně vzniká prostor pro někoho lepšího.

2) Jak se odpouští