Stydíte se? Jak přesto navázat kontakt s důležitými lidmi? 7 kroků pro introverty

„Ty se máš, že podnikáš,“ řekl mi kamarád. „Já podnikat nemůžu, jsem introvert.“

Vzhlédl jsem s úžasem: „A proč nemůžeš podnikat?“

„Říkám, jsem introvert.“

Introvert je typ člověka, který se méně projevuje navenek a více žije v sobě. Mnoho introvertů se považuje za nevhodné pro podnikání. Prý nedokážou přirozeně navazovat nové vztahy, tudíž nemohou navazovat ani ty obchodní. Jsou prý plaší. Bojí se, že by nemohli konkurovat podnikatelským žralokům, extrovertům.

Nevím, odkud introverti vzali, že nemají šanci v podnikání uspět. Asi se příliš dívají na televizi.

Dorsey

Jack Dorsey je introvert jako poleno. Na snímku při toporném objednávání si latté v kavárně.

Přesto (nebo spíše právě proto) vybudoval Twitter, sociální síť a mikroblog, na němž se neplýtvá slovy.

Před Twitterem vytvořil například živoucí mapu New Yorku. Propracovaným počítačovým algoritmem dokázal simulovat pohyby záchranek, taxiků, veřejné dopravy – nejenže šlo o přesnou mapu města, navíc skutečně ožila, jako byste se dívali z nebe. Pochybuji, že by to dokázal někdo jiný než introvert, schopný uzavřít se ve svém světě.

Je rozdíl být introvert a plachý. Plachost je více o obavě z ostatních lidí. Introvert je bezkonkurenčně schopen soustředit se na svou práci a systematicky se zlepšovat. Jako šéf umí naslouchat, je stručnější a zvídavější než extroverti. Raději se ptá, než odpovídá. O dalších přednostech introvertů, díky kterým uspěl například Dorsey, jsem už psal v magazínu FC, proto tím nebudu předplatitele zdržovat. Na takové detailní informace máme časopis.

S mým kamarádem jsme začali pracovat na jeho introvertní povaze. Ponechali jsme přednosti a odstraňovali nevýhody. Tou hlavní byla jeho neochota komunikovat s jinými. Zapojit se do projektů ve větší skupině. Získávat nové kontakty.

Patříte také k introvertům? Máte uzavřeného člověka ve svém nejbližším okolí a také si připadá znevýhodněný při budování zaměstnanecké kariéry nebo podnikání? Můžete se inspirovat kroky, které mého kamaráda již úspěšně protáhly jeho zdrženlivostí a nejistotou až do úsměvného stadia, jež popisuji úplně na konci. Jaké kroky to jsou?

věřit

1. Plánujme svůj výsledek

Základem úspěšného podnikání je mít spokojeného zákazníka. Abychom věděli, zda je zákazník spokojen, potřebujeme vědět, co mu vadí. Ptát se ho. Naslouchat mu.

K naslouchání je introvert velmi vhodný. Jak by se ale mohl naučit překonat vnitřní bariéru a zeptat se? Asi nejlepší příležitostí je tzv. networking. Práce na vztazích. Budování sítí kontaktů. Nikdy totiž nevíte, kdo Vám může být užitečný. Networking je hlavní zbraní úspěšných podnikatelů. Proto chodí na golf a využívají i další příležitosti k setkávání se s novými prospěšnými lidmi.

Pokud víme o události, na které můžeme získat zajímavé kontakty, předně se nedostávejme zbytečně pod tlak tím, že se budeme snažit oslovit příliš mnoho lidí. To není nutné. Stačí, když si naplánujeme, jaký výsledek nám stačí na konci. Jak se to dělá?

Naplánujeme si, že 1) na akci dojdeme, 2) na akci se budeme 20 až 30 minut věnovat networkingu, 3) jeho výsledkem bude jeden skvělý kontakt. K takovému výsledku může stačit komunikace s jedním člověkem, možná se dvěma. Jedna kvalitní konverzace. Ta totiž přináší lepší výsledek než dvacet povrchních.