Proč se vyplatí přát druhým úspěch

- Reklama 4 -

1. Neříkat ano, když myslíme ne

V dětství nás učili, že ano je krásné slovo a ne ošklivé. Jenže to je omyl, naprostý opak. Ano nám přináší do života mnohé problémy, ne je petlice na dveře. Pro úspěšné je ne důležitá zbraň. Pouhými dvěma písmeny ochráníme svůj čas. Nemusíme se zabývat projekty a lidmi, kteří neladí s našimi hodnotami. Kdo se bojí říct jiné slovo než ano, zaplňuje den tím, co nechce, aby mu nakonec nezbyl čas na to, co ve skutečnosti chce.

Předpokladem úspěchu je možnost volby. Úspěšní lidé totiž nejsou extratřídy ve všech oborech, které existují. Naopak. Oni si pomocí ne zúží okruh činností, kterým se v životě věnují, třeba jen na jednu – a v té se zdokonalují. To je celé jejich umění. Neúspěšní se diví: Jak mohl tolik zbohatnout někdo, kdo ovládá jen jednu věc? Přitom by se měli ptát: Proč já, když nebohatnu, trvám na tolika věcech, které mi nic nepřinášejí a ještě mě oslabují?

Nepřejícnost je jednou z nich.

Pamatujme si: Když budeme úspěšné lidi inspirativně pozorovat, začneme tak jako oni dělat jen to, v čem jsme nejlepší. Protože to naprosto stačí.

mozek

2. Neodkládat rozhodnutí

Rozsévat zášť chce hodně energie. Ze samé závisti nejsou lidé schopni dělat cokoli jiného. Tudíž jen proto, aby doufali v něčí neúspěch, sami marní čas, který by mohli využít pro vlastní úspěch.

Úspěšní lidé nemají lehčí život. Mají stejně starostí a problémů. Na rozdíl od neúspěšných je ale řeší. Bez ohledu na jiné. Neřešený problém má totiž vlastnost želatinových medvídků položených do vody. Bobtná.

Mainstreamová média učí lidi (a ti takové zprávy rádi sledují), že úspěšní jsou podvodníci a zloději. Tím ale svým divákům fatálně škodí. Protože oni nekonají. Neuvědomují si, že problém stavu, v jakém se nacházejí, není v žádné jiné osobě. Tím spíše v podnikateli, kterého zavřeli a oni vůbec neznali.

Úspěšní lidé těmto zprávám věnují okrajovou pozornost. Neřeší nic, co se jich osobně netýká. Proč si komplikovat myšlení? Snaží se soustředit na to, co mohou ovlivnit. A to jsou jejich vlastní problémy. Objevují, co jsou schopni momentálně zvládnout a kam až dojít. Vědí, že nejhorším rozhodnutím mezi dvěma cestami, kterými lze jít, je rozhodnutí číslo 3: nevybrat si žádnou z cest. A právě tu volí nepřejícní lidé.

Pamatujme si: Když budeme úspěšné lidi inspirativně pozorovat, začneme rychleji nabírat zkušenosti (pozitivní i negativní), které jsou předpokladem růstu a úspěchu.

jizvy

3. Neřešit, co nepotřebujeme

Když jsem se jednoho bohatého Čecha ptal, co říká politice, udiveně na mě pohlédl: „Nevzrušuji se lidmi, kteří se nevzrušují mnou. Je to ztráta energie a času.“

Proč se trápíme pro lidi, kteří vůbec nevědí o naší osobní existenci? Proč trpíme dokonce za smyšlené seriálové hrdiny, když bychom mohli trnout za své vlastní živé přátele? Kdo může za to, že je náš svět natolik prázdný, že si jej musíme zaplnit virtuálním životem?

Úspěšní lidé přejí druhým vše dobré. A víte, proč? Protože mají o starost méně.

Pamatujme si: Když budeme úspěšné lidi inspirativně pozorovat, začneme se věnovat svým přátelům a svým událostem. To budou naši VIP herci a VIP seriály.

Zajímají Vás další 2 komplikace, do kterých nepřejícní zabředají?

- Reklama 5 -