6 způsobů, jak více věřit sám v sebe

- Reklama -

„Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdříve sebe.“ Tomáš Baťa

Dovolte hádanku: Svět se dělí na úspěšné a… uhodnete?

Neúspěšné, hádáte? Velmi dobře. A dál?

Jistě, existují úspěšní a neúspěšní lidé. Ale většinu populace tvoří třetí skupina. Je to jako ve sportu. Jedni vyhrávají, druzí prohrávají a třetí – se dívají. Sedí na tribuně, „vědí“, co kdo udělal špatně nebo měl udělat lépe. Když ale skončí zápas, sami nevyjdou schody, pokud jede výtah. Tak to jsou sportovní diváci. Možná by byli dobří hráči. Ale ani oni to nevědí. Nevyzkoušeli to. Nenašli odvahu uspět, či mnohem větší neuspět.

Proto nedělím lidi jen na úspěšné a neúspěšné. Dělím je především na bohaté a průměrné. Bohatství přitom není o penězích. Je v mnohem cennější komoditě – ve zkušenostech. Peníze můžete ukrást, ale když nemáte zkušenost, neumíte s nimi zacházet. Stejně k ničemu je Vám i nejdražší sporák, když neumíte vařit. Zkušenosti se nedají ukrást, zdědit ani koupit. Dají se získat jenom vlastním prožitkem. Ať je prožitek dobrý či špatný (úspěch vs. neúspěch), v obou případech víte, jak naložit s dosaženým výsledkem. Jak neopakovat chybu, nebo naopak jak zopakovat úspěch. Průměrní ani jedno bohužel nevědí. Proto zůstávají dál – průměrní.

Co člověku chybí k tomu, aby se vymanil z průměru? Mají bohatí tři ruce nebo dvojnásobnou hlavu? Měli na začátku nadprůměrné vzdělání nebo kapitál? Časopis FC v každém vydání přesvědčuje o opaku. Ne, ti nejbohatší byli na začátku spíše podprůměrní. Potřebují tedy průměrní bídu, nemít na výběr, aby se rozhoupali? A jinak svůj průměr neopustí? Určitě ne. Je mnoho chudých, kteří o zlepšení neusilují. Co tedy chybí i jim? Odpověď je jednoduchá.

Všichni bohatí na začátku nepotřebovali víc než sebedůvěru. Věřit sobě. Věřit, že ustojí jak úspěch, tak neúspěch. Nemohli zchudnout, protože věděli, že zbohatnou – přinejmenším o zkušenost. A posléze nemohli neuspět, pokud získanou zkušenost použili k nápravě chyb.

Ano, průměrným lidem možná nechybí peníze, vzdělání, postavení. Ale chybí jim sebedůvěra, že dokážou víc. Sebedůvěrou se život stává jednodušším a světlejším. Velehory se mění v krtince. Sebevědomý člověk je vnitřně pevný. Nezažívá samosabotáž, stav, kdy je sám sobě největším nepřítelem a odpůrcem. Naopak, sám sebe podporuje i tehdy, kdy mu nevěří nikdo jiný. Takový člověk je přitažlivý a šťastný. Poslední slovo je největší důvod, proč lidé o něco usilují. Jsou totiž šťastnějšími, než byli.

Ptáte se na PIN k sebedůvěře? Je to 6 kódů. Zapamatujte si je, prosím.