5 otázek, po kterých se přestanete otravovat zbytečnostmi

Na školách vyučují spoustu hloupostí a zbytečností, ale fatálně chybí jeden předmět. A přitom rozhoduje o úspěchu a neúspěchu. Zacházení s časem.

Času totiž máme všichni stejně. Já jako Vy, Vy jako Bill Gates. Všichni máme k dispozici 24 hodin denně. Jenže nedosahujeme v nich stejných výsledků. Proč? Protože každý pracuje s časem jinak. A někdo s ním nepracuje vůbec.

„Čas si unikat nenechte. Je odměřen.“ Goethe

Druhý nejbohatší Evropan Ingvar Kamprad, typický příklad člověka, který se vypracoval sám ze znevýhodněných podmínek jen tím, že pochopil hodnotu času, v novém vydání časopisu FC (FC 2/2014) vysvětluje, proč si každý den rozděluje do 10minutových pásem a proč právě proto byl produktivní a mohl dosáhnout za jediný život majetku ve výši téměř jednoho bilionu korun. A to ačkoli se narodil s poruchou, do špatné doby a ještě na komplikované místo.

Když totiž máte v rukou čas, ovládáte tu nejcennější komoditu, kterou nelze vrátit, uprosit ani uplatit. Co je tedy důležité v případě času pochopit?

čas

Je to pořádně horká věc. Chová se jako oheň. Dobrý sluha, ale špatný pán. Umí dát najevo, že s každou minutou ztrácíme 60 sekund své příležitosti. Času máme dost na to, abychom se realizovali, ale plýtvat s ním nesmíme.

Nejúspěšnější lidé se smířili s jedním nepříjemným faktem: Vše se stihnout nedá. Proto nutně potřebujeme vědět, co opravdu v životě chceme a za čím se vydáme. Nedopusťme, aby se nás někdy týkal Senecův výrok: „Stěžujete si, jak málo máte času, ale jednáte tak, jako byste ho měli nekonečně.“

Střelci Vám potvrdí, že důležitější než kvalita zbraně nebo kadence střelby je umění soustředit se a zacílit. Že čas letí, je špatná zpráva. Ale dobrá je, že Vy jste pilot. Těchto 5 otázek pomáhá zaměřit se na to, na čem opravdu záleží:

Užitek

S časem je to jako s energií. Ztrácíme-li čas (energii) činnostmi, na kterých tolik nezáleží, nezbývá nám čas (energie) na činnosti, na kterých záleží.

Dovolte mi vybrat největší obludnosti:

Řada lidí marní hodiny a dny naštvaností na jinou osobu. Prospívá jim to?

Nebo si stále probírají v hlavě chybu, kterou udělali (a již odpykali) – znovu a znovu, jako kdyby šlo o opakovaný záběr televize. Pomáhá jim to snad?

Nebo lpí na negativních domněnkách a vzpomínkách, které je ochromují a odvádějí od jakékoli pozitivní činnosti, nápravy především. Změní tím něco?

Ve všech případech (a řadě dalších) se člověk sám svazuje do kozelce oběti a mrhá svým časem, který by mohl využít lépe. Kdybychom si zapisovali doby těchto (ne)činností, byli bychom překvapeni, kolik času jim ročně věnujeme.

Kdykoli Vás zachvátí pocit, který je zlodějem konstruktivního myšlení a dobré nálady, položte si uvedenou otázku a konfrontujte s ní své myšlenky. Jen tou otázkou je chytíte pod krkem a proplesknete, sotva začnou upadat do letargie.

Ta otázka Vás vysvobodí z chůze v kruhu. Budete méně trpět následky a více pracovat na řešení. I když okolní svět se nezmění, Váš mikrosvět bude lepší.

Zajímají Vás další otázky, které Vás zbaví doslova otravování zbytečnostmi?