Proč se směju výmluvám

- Reklama -

Potkal jsem v životě mnoho zajímavých lidí. Tři mě naučili smát se výmluvám.

1) Muž s bombou v těle

Jednou v letadle, když jsme vystoupali na nebe, jsem zaslechl divný tikot. Zneklidněn jsem se obrátil na souseda, protože zvuk vycházel z jeho okolí. Vysvětlil mi, že to není bomba, ale jeho srdce. „Při nedávné operaci mi do srdce zasadili umělý ventil. Než ho obroste nová tkáň, bude slyšet tikání.“

Chtěl jsem ho litovat, ale celý let mi vyprávěl o velkých plánech. Když jsem se podivil, jak může žít naplno, usmál se: „Je lepší se opotřebovat než zrezivět.“

„Raději shořet než vyhasnout.“ Kurt Cobain, dopis na rozloučenou

2) Muž se správným postojem

Kamarád přišel o ruku. Chtěl jsem mu vyjádřit soucit a podporu, ale doma nebyl. Hrál golf: „Je to přece jenom ruka. Samozřejmě, že dvě ruce by byly lepší než jedna, ale každý může zkušeností najít správný postoj.“ Dali jsme si jednu hru a porazil mě se slovy: „Jedna ruka při správném postoji vítězí nad chybným postojem s oběma rukama.“ Pochopil jsem, že to platí nejen v golfu.

„Tak dlouho jsem se litoval, že chodím v děravých botách, až jsem potkal člověka, který neměl nohy.“ Edgar Allan Poe

3) Muž s nejlepšími předpoklady

Můj známý má obdivuhodné abstraktní poznávací schopnosti a teoretické vědomosti. Přes svou genialitu patří k nejméně šťastným lidem a dost mu to vadí. Má jen podřízené postavení, protože se bojí odpovědnosti. Neoženil se z obavy, že většina manželství končí rozvodem. Nikdy neinvestoval, protože má strach, že by mohl přijít o peníze. Svůj výjimečný mozek tedy používá k tomu, aby si dokázal, že věci nefungují. Když jsem ho ponoukal ke změně, před lety mi řekl, že je ještě příliš mladý, a dnes mi říká, že už je moc starý.

Proč pro mě není omluvou věk?