„Tvůj život je o tom, že lidé přicházejí a zase odcházejí, ale jen ti správní v něm zůstávají.“ Petr Casanova