45 zásad životní školy úspěchu

Dobrý den. Posaďte se, žáci.

Jak by měla vypadat Základní škola podle FirstClassu, jsme si pověděli při přijímacích zkouškách. Ty sdílením na sociální síti úspěšně složilo 14 400 uchazečů. Vítejte v lavicích stadionu na Letné – na naší třídnické hodině.

Ale nyní už – klid tam za pravou brankou! – dovolte, abych Vás seznámil se školním řádem našeho ústavu. Máte 45 minut této hodiny na pochopení 45 pravidel. To je 1 pravidlo za 1 minutu. Nastavte si, prosím, čas. Začínáme.

45 zásad Životní školy úspěchu zní:

1. Chceme-li opravdu změnit svůj život, musíme nejdříve změnit své myšlení. Jedině jiné myšlení totiž přináší jiné jednání a jiné jednání vede k jiným výsledkům.

2. Doběhnout poslední je vždycky lepší než vůbec nedokončit. Nejhorší je ale ani neodstartovat. Více o muži, který doběhl poslední, ale neprohrál.

3. Nepřemýšlejme příliš. Nebo vymyslíme problém, který předtím neexistoval, a začneme přemýšlet o něm.

4. Příliš dlouhé přemýšlení, jak něco udělat, vede často k tomu, že neuděláme vůbec nic.

5. Úspěch v životě se nerodí náhodou, ale naší volbou. Na začátku každého velkého úspěchu bylo totiž obyčejné rozhodnutí zkusit hloupost.

6. Nečekejme na perfektní podmínky, abychom s něčím začali. Ideály neexistují. Už to, že začneme, učiní jakékoli podmínky perfektními.

7. Týden má 7 dní a žádný se nejmenuje Někdy.

8. Jít po správné cestě je totéž jako přestat jít po té špatné.

9. Neříkejme Zítra bude lepší den. Protože zítra bychom měli nenávratně zjistit, že lepší den byl včera.

10. Udělejme dnes cokoli, za co si zítra poděkujeme.

11. Na tom, co děláme každý den, záleží více než na tom, co uděláme jednou za čas.

12. Svět neodměňuje teoretiky a perfekcionisty. Odměňuje ty, za nimiž jsou hotové výsledky.

13. Jestliže chceme něco zvládnout, nakonec najdeme způsob. Jestliže nechceme, nakonec najdeme výmluvu.

14. Nezapomínejme na to, co se stalo v minulosti. Ale uvědomme si, že se velice špatně jde dopředu při neustálém ohlížení dozadu.

15. Zkusit něco a pokazit to je užitečnější než nezkusit nic.

Zajímá Vás, jak naložit s chybami a minulostí?